• 2017/07/26

EFHR gospodarzem dyskusji „Strategia przyszłości: jak wolontariat, praktyki i program „Erasmus+” kształcą multikulturowe pokolenie“

EFHR gospodarzem dyskusji „Strategia przyszłości: jak wolontariat, praktyki i program „Erasmus+” kształcą multikulturowe pokolenie“

W dniu 25 lipca b.r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała dyskusję pod tytułem „Strategia przyszłości: jak wolontariat, praktyki i program „Erasmus+” kształcą multikulturowe pokolenie“. Celem dyskusji było szerzenie pozytywnych czynników wolontariatu i wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi.

Dyskusja odbyła się w Centrum Informacyjnym Młodzieży w Wilnie, a udział wzięli wolontariusze z organizacji takich, jak: Litewska Liga Gejów (LGL), EFHR, AIESEC, Szkoła Specjalna „Šilas” w Wilnie i Centrum Informacji Młodzieży w Wilnie.

Agnieszka Malinauskaitė, administrator EFHR, podziękowała wszystkim zgromadzonym, na wstępie przedstawiła działalność Fundacji, a także poinformowała o praktykach i możliwościach wolontariatu, jak na przykład o Wolontariacie Europejskim EVS.

Wolontariusze LGL Tatiana i Giordano opowiedzieli o EVS. Tatiana Kováčová w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie wolontariatu, nawet jeśli ktoś nie jest osobą wylewną, entuzjazm może zburzyć mur milczenia. Giordano Campanelli ujawnił jak odkrył wolontariat. Powiedział, że robi mniej niż może, ale obiecuje, że następne 5 miesięcy wykorzysta lepiej.

Praktykant EFHR Maciej Grześkowiak opowiedział o swojej drodze do aktywności społecznej – dlaczego wybrał drogę prawnika i jak co roku zmieniał się jego sposób myślenia, jak spontaniczna decyzja o podróżach zmieniła jego życie. Podróżując po krajach Azji i Afryki zdał sobie sprawę, że czasami nie doceniamy tego, czego mamy. Praktykantki EFHR Yaprak Boyacioglu i Anna Mitrowska opowiedziały o organizacji AIESEC. Dziewczyny przedstawiły strukturę organizacji, jej historię, a także możliwości wymian i wszystkich wyzwań, przed którymi musiały stanąć.

W szczególności wszyscy zostali poruszeni tematem Mildy Savickaitė z Centrum Informacji Młodzieży w Wilnie. Milda porównała metaforycznie wolontariat i samorealizację z rośliną: „Możemy rosnąć jak różnorodne rośliny, ale ważne jest, aby pamiętać, z jakiego nasiona pochodzimy”.

Akvilina Jurkšaitė opowiedziała o możliwościach wolontariatu w Szkole Specjalnej „Šilas” w Wilnie. Akvilina inspirująco opowiedziała o uczących się tam dzieciach oraz o pomagającym wolontariuszu Davidzie z Hiszpanii.

EFHR pragnie serdecznie podziękować rozmówcom i uczestnikom dyskusji. Jesteśmy niezmiernie dumni, że każdego roku możemy gościć ok. 100 wolontariuszy i praktykantów. Ponadto młodzi ludzie entuzjastycznie chwycili ulotki EFHR. Cieszymy się, że historie wolontariuszy i stażystów mogły zainspirować i zmotywować młodych ludzi do działania w różnorodnych dziedzinach.

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…