• 2018/01/29

EFHR dołączyła do grona Trusted Partner Channel of Facebook

EFHR dołączyła do grona Trusted Partner Channel of Facebook

Z dumą ogłaszamy, że Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) dołączyła do grona Trusted Partner Channel by Facebook. Facebook ceni sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi na całym świecie, dlatego też powołał do życia program, w którym organizację zajmujące się mową nienawiści i bezpieczeństwem w sieci otrzymują wsparcie w monitorowaniu mediów społecznościowych. Program Trusted Partner Channel umożliwia organizacjom pozarządowym bezpośredni kontakt z facebookiem w celu zgłoszenia treści, które w mniemaniu organizacja są przejawem mowy nienawiści. Treści te sprawdzane są przez Facebook’s Safety Team, według hierarchii ważności. Następnie, informacja o podjętej decyzji jest przesyłana do organizacji zgłaszającej.

EFHR ma długą i udokumentowaną historię walki z mową nienawiści. EFHR monitoruje internet w celu wyszukania przykładów mowy nienawiści, a następnie zgłasza je do odpowiednich organów. W ciągu 7 lat, EFHR zgłosiło do prokuratury ponad 60 przypadków mowy nienawiści, z czego ponad 50 zostało uznanych pozytywnie. Nasz sukces dowodzi na to, że proaktywne podejście jest jedyną realną opcją dla państwa w walce z mową nienawiści w internecie.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…