• 2020/03/04

W raporcie przekazanym do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z 2019 r. – 10 przestępstw z nienawiści

W raporcie przekazanym do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z 2019 r. – 10 przestępstw z nienawiści

Dziesięć incydentów potencjalnie motywowanych nienawiścią zostało uwzględnionych w raporcie przygotowanym przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Lista zawiera podstawowe informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej na temat przestępstw z nienawiści na Litwie w 2019 roku. Jednak z powodu znacznego braku zgłoszeń dokładna liczba tego typu incydentów każdego roku pozostaje nieznana.

Statystyki dotyczące przestępstw z nienawiści ODIHR publikuje każdego roku 16 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Dane zawierają przegląd przestępstw z nienawiści zgłoszonych przez władze publiczne oraz incydentów z nienawiści zgłoszonych przez społeczeństwo obywatelskie, organizacje międzynarodowe i Stolicę Apostolską we wszystkich państwach członkowskich OBWE. Jak podkreśla ODIHR, raporty przedstawiane przez społeczeństwo obywatelskie są ważne, ponieważ uzupełniają oficjalne dane przekazywane przez państwa członkowskie i uzasadniają fakt, że niektóre przestępstwa z nienawiści nie są rejestrowane.

Przestępstwa z nienawiści od innych występków wyróżnia motyw. Zgodnie z wytycznymi ODIHR są to: uprzedzenia, stereotypy, nietolerancja lub nienawiść wobec określonej grupy o wspólnych cechach, takich jak rasa, pochodzenie etniczne, język, religia, narodowość, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, niepełnosprawność lub inne istotne cechy. Przestępstwa z nienawiści mogą być wymierzone w osoby, należące do określonych społeczności, a także miejsca kultu, domy kultury itd.

 

W 2019 r. odnotowane przestępstwa z nienawiści to:

– Trzy przypadki antysemityzmu

– Dwa przypadki nienawiści i / lub uprzedzeń wobec chrześcijan

– Dwa przypadki nienawiści i / lub uprzedzeń wobec muzułmanów

– Dwa incydenty motywowane nienawiścią i / lub uprzedzeniami wobec orientacji seksualnej – i tożsamości płciowej osoby oraz

– Jeden incydent motywowany nienawiścią i / lub uprzedzeniami wobec Romów i Sinti.

 

Lista przestępstw z nienawiści na Litwie została przekazana ODIHR. Szczegółowe informacje na temat przestępstw z nienawiści popełnionych w państwach członkowskich OBWE można znaleźć na stronie internetowej https://hatecrime.osce.org/.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…