Sąd ujednolicił pisownię nazwiska kolejnej rodziny

W dniu 25 marca 2021 r. Sąd Dzielnicowy m. Wilno wydał decyzję, w której zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (CMS) do wpisania nazwiska z literą „W” zarówno w akcie małżeństwa Litwinki, która wyszła za mąż za Brytyjczyka, jak i w akcie urodzenia ich dziecka. Decyzja ta stała się już ostateczna.  W sprawie tej ustalono, że wnioskodawcy…

Witamy nowego członka zespołu w EFHR – Prawnika-administratora Agatę Palinską

Agata urodziła się i wychowała w Wilnie, gdzie ukończyła Narodową Szkołę Sztuk Pięknych imienia Mikołaja Czurlanisa (specjalizacja gry na fortepianie). W wieku nastoletnim postanowiła związać swoje życie z jurysprudencją, dlatego też po ukończeniu szkoły wstąpiła na Wydział Prawa na Uniwersytecie Michała Römera. Swoją edukację Agata kontynuowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Pracując w kilku kancelariach…