• 2021/12/08

Witamy nową wolontariuszkę Giulię z Włoch!

Witamy nową wolontariuszkę Giulię z Włoch!

Giulia Marasca jest świeżo upieczoną absolwentką studiów magisterskich w zakresie nauk o migracji na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej poświęciła się ochronie i obronie praw człowieka, w szczególności praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Właśnie wróciła z wolontariatu w Grecji, gdzie pracowała przy projekcie integracyjnym.  

Podczas stażu w EFHR Giulia sporządziła interesujący i znaczący artykuł z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Artykuł zawierał wyczerpującą analizę dotyczącą inicjatyw podejmowanych zarówno przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak i instytucje rządowe w różnych krajach Unii Europejskiej w celu wspierania integracji uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Artykuł został opublikowany w kilku językach na stronie internetowej EFHR w dniu 16 listopada.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…