• 2021/11/30

Państwowy egzamin z języka polskiego na Litwie znów możliwy!

Państwowy egzamin z języka polskiego na Litwie znów możliwy!

Według najnowszych informacji ze spotkania przedstawicieli Polski i Litwy litewska Minister Oświaty, Nauki i Sportu, Jurgita Šiugždinienė podpisała decyzję o przywróceniu egzaminów na poziomie państwowym z języków mniejszości narodowych, w tym największej z nich —polskiej. Jest to przełomowa decyzja, gdyż maturzyści na Litwie już od 10 lat nie mieli możliwości zdawania takiej matury. Z perspektywy kandydata na studia wyższe jest ona niezwykle ważna, ponieważ egzamin ten punktowany jest dwukrotnie wyżej przy rekrutacji na litewskie uczelnie.

Za działania litewskiego rządu na rzecz umożliwienia mniejszościom rozwoju ich języka ojczystego podziękowania złożył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk. Informacja ta nie odbiła się bez echa także wśród organizacji pozarządowych, które od lat apelowały o ponowne wprowadzenie egzaminu do litewskiego systemu oświaty. Temat przywrócenia powyższej matury na Litwie nie był jednak jedynym. Strona litewska nakreśliła także sytuację nauczania języków mniejszości w Polsce, prosząc o dodatkowe środki na jej rozwój.

Zdecydowanie należy cieszyć się z decyzji zbliżającej oba kraje pod kątem poszanowania dostępności do języka mniejszości narodowych. Działania ministerstwa Litwy zdecydowanie ułatwią dostęp młodzieży do ojczystego języka i kultury, zapewniając tym samym łatwiejszy start do wyższej edukacji, a kiedyś — do dorosłości.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…