Od wniosku do środka tymczasowego – Ukraina vs Rosja przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Pierwsze kroki w sprawie  Ukraina wystąpiła z wnioskiem przeciwko Rosji dwa dni po rozpoczęciu bezprawnej inwazji na swój kraj. Pismo, w którym wymagano jej wstrzymania, zostało złożone na podstawie przepisów Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Ukraina wskazała również, że rosyjskie oskarżenia o ludobójstwo we wschodniej części Ukrainy, które posłużyło Putinowi za pretekst do…