• 2023/02/27

Błażej Matuła – nowy praktykant w Zespole Fundacji!

Błażej Matuła – nowy praktykant w Zespole Fundacji!

Błażej Matuła jest studentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie przebywa na programie Erasmus w Budapeszcie. W obrębie jego zainteresowań mieści się polityka i dyplomacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Tematyką równie mu bliską jest akcja humanitarna, z którą miał do czynienia jako wolontariusz z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej na granicy polsko-ukraińskiej. Swoją przyszłość wiąże z pracą w organizacjach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka oraz pomocą humanitarną. W wolnym czasie czyta klasykę literatury i odwiedza lokalne kluby jazzowe. Niemniej ważna dla niego jest kultura Żydów aszkenazyjskich, z którą miał do czynienia po raz pierwszy podczas kursu jidysz. Jako stażysta Fundacji zajmuje się sporządzaniem tekstów na temat praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem walki o oryginalną pisownię imion i nazwisk. Błażej ma nadzieję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie praw człowieka, a także polityki wewnętrznej Litwy.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…