• 2023/07/15

Poznajcie Mateusza Grzyba, członka naszego zespołu

Poznajcie Mateusza Grzyba, członka naszego zespołu

Mateusz Grzyb jest studentem prawa, stosunków międzynarodowych i iberystyki: hispanistyki w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania akademickie koncentrują się wokół prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa humanitarnego, prawa uchodźczego oraz ochrony praw człowieka. Jego pasje motywują go do zaangażowania i zagłębienia się w obszar swoich zainteresowań na wielu płaszczyznach – naukowej, społecznej i zawodowej. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Uchodźczego na Uniwersytecie Warszawskim czy kursy z zakresu prawa klimatycznego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zawodowo związany był z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Mateusz poprzez swoje działania stara się wpływać na zmianę świata – był uczestnikiem wielu konferencji, a także autorem artykułów i publikacji z zakresu prawa międzynarodowego (m.in. na temat Sahary Zachodniej, mniejszości Rohingja czy sytuacji palestyńskich uchodźców). Czynnie działa także jako aktywista, od kilku lat jest zaangażowany w działalność Amnesty International, obecnie wchodzi w skład Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polski, a od października rozpocznie pracę w Klinice Praw Człowieka „Uchodźcy” na Uniwersytecie Warszawskim.

Mateusz swoją przyszłość wiąże z dalszym rozwojem naukowym oraz pracą w organizacjach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka oraz pomocą humanitarną. Jako stażysty w Fundacji, jego obowiązki obejmują tworzenie artykułów na temat praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na walkę o poprawną pisownię imion i nazwisk. Poza pracą i zaangażowaniem społecznym Mateusz lubi poświęcać swój czas wolny na czytanie książek, zwłaszcza literatury hiszpańskojęzycznej, oraz na uprawianie sportu. Nie zapomina również o spędzaniu czasu ze swoim kotkiem.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…