• 2023/07/15

Poznajcie Mateusza Grzyba, członka naszego zespołu

Poznajcie Mateusza Grzyba, członka naszego zespołu

Mateusz Grzyb jest studentem prawa, stosunków międzynarodowych i iberystyki: hispanistyki w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania akademickie koncentrują się wokół prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa humanitarnego, prawa uchodźczego oraz ochrony praw człowieka. Jego pasje motywują go do zaangażowania i zagłębienia się w obszar swoich zainteresowań na wielu płaszczyznach – naukowej, społecznej i zawodowej. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Uchodźczego na Uniwersytecie Warszawskim czy kursy z zakresu prawa klimatycznego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zawodowo związany był z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Mateusz poprzez swoje działania stara się wpływać na zmianę świata – był uczestnikiem wielu konferencji, a także autorem artykułów i publikacji z zakresu prawa międzynarodowego (m.in. na temat Sahary Zachodniej, mniejszości Rohingja czy sytuacji palestyńskich uchodźców). Czynnie działa także jako aktywista, od kilku lat jest zaangażowany w działalność Amnesty International, obecnie wchodzi w skład Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polski, a od października rozpocznie pracę w Klinice Praw Człowieka „Uchodźcy” na Uniwersytecie Warszawskim.

Mateusz swoją przyszłość wiąże z dalszym rozwojem naukowym oraz pracą w organizacjach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka oraz pomocą humanitarną. Jako stażysty w Fundacji, jego obowiązki obejmują tworzenie artykułów na temat praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na walkę o poprawną pisownię imion i nazwisk. Poza pracą i zaangażowaniem społecznym Mateusz lubi poświęcać swój czas wolny na czytanie książek, zwłaszcza literatury hiszpańskojęzycznej, oraz na uprawianie sportu. Nie zapomina również o spędzaniu czasu ze swoim kotkiem.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…