• 2023/09/26

EFHR odnowiła podręcznik „Polacy, Europejczycy, Obywatele”!

EFHR odnowiła podręcznik „Polacy, Europejczycy, Obywatele”!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o najnowszym wydaniu podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, specjalnie przygotowanego dla uczniów klas 9-12. Celem podręcznika jest dostarczenie młodzieży niezbędnych podstaw wiedzy dotyczącej bieżących procesów politycznych i społecznych, a także problemów i wyzwań współczesnego świata.

W treści podręcznika poruszany jest szeroki zakres tematyczny, z licznymi odniesieniami do realiów życia na Litwie, co sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się bardziej fascynujące. Wśród głównych bloków tematycznych znajdują się rozdział o aktywności społecznej, samorządzie, władzy, mediach masowych, transformacji. Jak również gospodarce, organizacjach międzynarodowych, konfliktach międzynarodowych, wykluczeniu społecznym i chorobach, problemach współczesnego świata, narodzie i państwie oraz prawach człowieka. Podręcznik jest bogaty również w liczne ilustracje, zdjęcia, wykresy i mapy, przez co jego lektura staje się bliższa dla współczesnego czytelnika.

Pierwotne wydanie podręcznika było efektem wspólnej pracy Fundacji Nowoczesna Polska i Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Natomiast aktualizacji podręcznika samodzielnie podjęła się EFHR. W trzecim, uzupełnionym wydaniu podręcznika, Fundacja dokonała aktualizacji materiału z poprzedniego wydania. Zaktualizowano m.in. zawarte w podręczniku informacje dotyczące realiów litewskich i polskich. Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych Samych Warunkach, co oznacza, że materiały mogą być edytowane i adaptowane do własnych potrzeb. 

Elektroniczna wersja podręcznika jest również dostępna po kliknięciu na link.

Powiązane artykuły

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…
WOS 2023 Temat IX – Konflikty międzynarodowe

WOS 2023 Temat IX – Konflikty międzynarodowe

John Fitzgerald Kennedy, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, wygłosił słynne słowa,…