• 2023/11/15

Konferencja o finansowaniu mediów polskich na Litwie

Konferencja o finansowaniu mediów polskich na Litwie

We czwartek 9 listopada w gmachu Sejmu Republiki Litewskiej odbyła się istotna konferencja dla społeczności Polaków na Litwie. Zainicjowana przez posłankę Beatę Pietkiewicz i Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR), konferencja skupiła się na problemach związanych z finansowaniem mediów polskich na Litwie oraz błędach popełnianych w tym obszarze.

Litwa zobowiązana jest do wspierania prasy i mniejszości narodowych

Na temat sytuacji w zakresie finansowania mediów polskojęzycznych oraz tego, czy nowy model wspierania mediów będzie korzystny dla mniejszości narodowych dyskutowali: Agata Palinska, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Rajmund Klonowski, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny dziennika „Kurier Wileński”, Roman Alexis Christian Gorecki-Mickiewicz, założyciel telewizji regionalnej BM TV, Zygmunt Klonowski, wydawca ,,Kuriera Wileńskiego”, oraz Ruslanas Iržikevičius, Dyrektor Funduszu Wsparcia Mediów.

Beata Pietkiewicz otworzyła konferencję, witając zebranych i przekazując głos Agacie Palińskiej. Prawniczka zwróciła uwagę na kwestie jurysdykcyjne związane z faktem, że Litwa zobowiązana jest do wspierania prasy i mniejszości narodowych zgodnie z międzynarodowymi umowami, podkreślając jednocześnie istniejące nierozwiązane sprawy.

Litwa musi brać przykład z Europy 

Następnie głos zabrał Rajmund Klonowski, podkreślając, że nie można akceptować priorytetów przyznawanych językowi rosyjskiemu w wsparciu dla mniejszości narodowych. Wskazał, że oficjalna doktryna Federacji Rosyjskiej obejmuje uznawanie obszarów wpływu tam, gdzie język rosyjski jest obecny.

„Warto przywołać dobre praktyki z Europy, gdzie prasa mniejszości narodowych jest finansowana praktycznie we wszystkich krajach. Niemcy wspierają duńską gazetę, Dania finansuje niemiecką gazetę w południowej części kraju, a Czechy finansują polską gazetę. Istotne jest również, że Polska udziela wsparcia dwutygodnikowi „Aušra”, otrzymując od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych około 100 tysięcy euro rocznie jako wsparcie strukturalne. Mamy nadzieję, że Litwa będzie przestrzegać swoich zobowiązań wobec Polski, Unii Europejskiej oraz Umowy ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Przede wszystkim jednak względem swoich obywateli” — zaznaczył Rajmund Klonowski.

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że władze publiczne powinny zapewnić większe finansowanie organizacjom lub mediom reprezentującym mniejszości w celu zwrócenia uwagi większości społeczeństwa na ich odrębną tożsamość, język i kulturę. Czy wsparcie udzielane polskojęzycznym mediom jest wystarczające? Czy mniejszość polska na Litwie nie jest dyskryminowana pod tym względem? Odpowiadając na te pytania należy pamiętać, że kwestie te związane są z prawami mniejszości narodowych do swobodnego i nieograniczonego korzystania z własnego języka, które są zagwarantowane Konstytucji Republiki Litewskiej, w ustawach, traktatach międzypaństwowych i międzynarodowych dokumentach prawnych.

„Mamy nadzieję, że zaniechana zostanie realizacja tej polityki, która nie tylko skierowana jest na rusyfikację za nasze własne pieniądze, ale również nosi znamiona antypaństwowe. Zauważamy, że nowo powołany Fundusz Wspierania Mediów otrzymał mniej środków niż obiecano przed przyjęciem ustawy, a duża część z nich może znowu nie trafić na rzeczywistą pracę redakcji. Poczta Litwy, korzystając z quasi-monopolistycznej pozycji, nieuzasadnienie podnosi ceny dostarczania gazet do miejscowości wiejskich. Pragniemy zwrócić uwagę, że takie sprzeczne działania, polegające na jednoczesnym udzielaniu i odbieraniu wsparcia, nie są rzeczywistym wsparciem, lecz kpiną. Tego rodzaju praktyki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów” — podkreślił Klonowski.

Istotne jest poruszanie tych kwestii, aby skonfrontować się z trudnościami, jakie się pojawiają.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…