Archiwum

Odbyło się spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM dot. Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości

W ostatnich dniach listopada odbyło się spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM na temat wyzwań dotyczących ochrony mniejszości narodowych na Litwie. 
Czytaj więcej