• 2023/11/28

Odbyło się spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM dot. Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych

Odbyło się spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM dot. Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych

W ostatnich dniach listopada odbyło się spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM na temat wyzwań dotyczących ochrony mniejszości narodowych na Litwie. 

27 września 2023 roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawiła raport alternatywny dotyczący wdrażania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych (FCPNM) na Litwie. W odpowiedzi na Piąty raport Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, EFHR podkreśliła istotne kwestie związane z ochroną praw osób należących do mniejszości narodowych na Litwie (więcej informacji można znaleźć pod linkiem).

Spotkanie z Komitetem Doradczym FCNM, które odbyło się w Wilnie 28 listopada 2023 r., miało charakter interaktywnej sesji pytania i odpowiedzi. Co sprawiło, że dyskusja skupiła się na bezpośrednich zagadnieniach poruszonych w raporcie alternatywnym EFHR.

Jednym z głównych tematów, który wzbudził zainteresowanie, był brak aktualnej ustawy regulującej prawa mniejszości narodowych na Litwie. Obecnie brakuje konkretnego aktu prawowego, który regulowałby prawa osób należących do mniejszości oraz określałby obowiązki państwa w zakresie zachowania i promowania ich tradycji, tożsamości kulturowej, językowej i religijnej.

W trakcie spotkania podniesiono także kwestie związane z edukacją, w tym problematykę dostępu do podręczników odpowiadających aktualnym treściom kształcenia w szkołach mniejszościowych. W kontekście niedawno wprowadzonej Ustawy o pisowni imion i nazwisk, uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność dostosowania regulacji, aby umożliwić zapis imion i nazwisk ze znakami diakrytycznymi, które nie występują w litewskim alfabecie.

Szczególnie zaskakujące było stwierdzenie, że Litwa nadal nie ratyfikowała Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Spotkanie podkreśliło znaczenie tej karty w zapewnieniu praktycznego używania języków mniejszościowych w systemie edukacji, mediach, instytucjach prawnych, życiu gospodarczym i społecznym, a także w działalności kulturalnej.

Wnioski z tego spotkania wskazują na pilną potrzebę działań, takich jak przyjęcie nowej ustawy o mniejszościach narodowych, dostosowanie regulacji dotyczących pisowni imion i nazwisk, a także ratyfikacja Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Te kroki są kluczowe dla zapewnienia pełniejszej ochrony praw i zachowania tożsamości mniejszości narodowych na Litwie.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

 

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…