Archive for Sierpień, 2014

Ułatwienia w odbywaniu praktyk na Litwie – zostań naszym praktykantem!

Ułatwienia w odbywaniu praktyk na Litwie – zostań naszym praktykantem!

Opublikowano Sierpień 28, 2014
23 lipca b.r., w życie weszły poprawki do ustaw o wsparciu zatrudnienia (LR užimtumo rėmimo istatymas), państwowym ubezpieczeniu socjalnym (LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymas), oraz o ubezpieczeniu zdrowotnym (LR Sveikatos draudimo įstatymas), mające na celu zachęcenie młodzieży w wieku 16-29 lat do podjęcia pracy i pozostania w kraju. Zasadniczym celem owych zmian jest pomoc w znalezieniu oferty praktyk, gdyż do chwili obecnej możliwość odbycia praktyk, jak również zdobycia doświadczenia zawodowego oraz ewentualnego zatrudnienia, mieli jedynie studenci tych...
EFHR na Katolickich Dniach Młodzieży

EFHR na Katolickich Dniach Młodzieży

Opublikowano Sierpień 25, 2014
Katolickie Dni Młodzieży (KDM), które w tym roku odbyły się w Szumsku w dniach 22-24 sierpnia, były jednym z ostatnich punktów na mapie letnich wyjazdów Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). Informację i wrażenia z dotychczasowych wyjazdów można znaleźć m.in. w naszym kalendarzu wydarzeń. Bieżącego lata był to też kolejny wyjazd, na którym pierwszą rolę grała młodzież. Dlatego specjalnie dla niej przygotowaliśmy konkurs z wiedzy o prawach człowieka oraz instytucjach dbających o ich ochronę, w którym do wygrania były cenne materiały edukacyjne w postaci...
Raport EFHR „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013” w pigułce

Raport EFHR „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013” w pigułce

Opublikowano Sierpień 22, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) – organizacja pozarządowa założona na Litwie w 2010 r., powstała ze względu na pojawiające się w państwie coraz częstsze naruszenia praw człowieka i wzrastającą potrzebę ich ochrony. Jest też obecnie jedyną organizacją na Litwie, która w całościowy oraz dogłębny sposób monitoruje stan ochrony i przestrzegania praw licznie zamieszkujących Litwę mniejszości narodowych. Raport EFHR pt. „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”, jest najnowszym...
EFHR na obchodach Święta Wojska Polskiego w Miednikach

EFHR na obchodach Święta Wojska Polskiego w Miednikach

Opublikowano Sierpień 20, 2014
17 lipca br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w Rejonie wileńskim „Odyseja Żołnierza Polskiego”, które się odbywały w Miednikach. W czasie święta EFHR miała okazję nie tylko obejrzeć przedstawienie Studia Teatralnego w Wilnie i spróbować dań kuchni polowej, ale również przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy nt. praw człowieka poprzez dystrybucję ulotek oraz publikacji dla dzieci i dorosłych. Przybyli na święto goście chętnie skorzystali z bezpłatnej pomocy prawnej...
Prawa kobiet na Litwie w raporcie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ

Prawa kobiet na Litwie w raporcie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ

Opublikowano Sierpień 18, 2014
Z coraz większym zainteresowaniem społeczność międzynarodowa przygląda się ochronie praw kobiet na świecie. Taki wniosek nasuwa się po zaobserwowaniu coraz częściej ostatnio przedstawianych komunikatów i raportów organizacji na ten temat. W lipcu b.r. nad kwestią ochrony praw kobiet na Litwie pochyliła się również Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). W raporcie przygotowanym przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (Committe on the Elimination of Discrimination against Women) znajdują się wnioski Komitetu powstałe po analizie piątego okresowego...
Warsztaty EFHR na temat praw człowieka

Warsztaty EFHR na temat praw człowieka

Opublikowano Sierpień 14, 2014
W dniu 12 sierpnia b.r. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) gościli na obozie harcerskim „1440 chwil dnia” w Gejszyszkach, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty nt. praw człowieka. W szkoleniach uczestniczyły druhny w wieku 11-17 lat z drużyn „Silva” i „Delta”. Młodzież pogłębiła wiedzę o organizacjach międzynarodowych walczących o ochronę praw człowieka, zapoznała się z tekstami podstawowych dokumentów dotyczących danej kwestii, m.in. Europejską Konwencją Praw Człowieka, Konwencją o Prawach Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw...
Gdy prywatna opinia staje się publiczną: EFHR walczy  z dyskryminacją w świecie wirtualnym

Gdy prywatna opinia staje się publiczną: EFHR walczy z dyskryminacją w świecie wirtualnym

Opublikowano Sierpień 13, 2014
Życie w sieci nigdy się nie zatrzymuje. Internet dostarcza wielu informacji na temat otaczającego nas świata i ułatwia dostęp do istotnych danych. Co ważne, umożliwia nam także publiczne wyrażenie swoich przekonań oraz wymianę opinii z innymi członkami społeczeństwa. Ponadto Internet stał się miejscem, w którym ludzie mogą zdobywać nie tylko pieniądze, ale również przyjaciół. Dzięki łatwemu dostępowi do sieci oraz jej powszechnemu użytkowaniu powstają nowe formy komunikacji – metody pozwalające zorganizować się różnym grupom ludzi i ułatwiające...
Dary EFHR dla dzieci w domu dziecka w Podbrodziu

Dary EFHR dla dzieci w domu dziecka w Podbrodziu

Opublikowano Sierpień 11, 2014
W końcu lipca b.r. do dzieci z domu dziecka w Podbrodziu dotarły kolejne już dary przekazane przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Więcej o dotychczasowych wyjazdach można znaleźć na stronie internetowej Fundacji. W czasie lipcowej wizyty przedstawiciele Fundacji wręczyli wychowankom m.in. kredki, mazaki, bloki rysunkowe, książeczki, zabawki oraz puzzle, zakupione ze środków przekazanych EFHR przez prywatnych darczyńców. Przeprowadzając takie inicjatywy Fundacja stara się umilić dzieciom czas i wywołać u nich jeszcze większą radość i szerszy uśmiech....
EFHR poszukuje rodziców przedszkolaków

EFHR poszukuje rodziców przedszkolaków

Opublikowano Sierpień 07, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) od dłuższego okresu monitoruje system przyjmowania dzieci do przedszkoli w samorządzie m. Wilno. Poszukujemy rodziców, którzy w latach 2012-2014 r. zapisywali swoje dziecko do mniejszościowej grupy przedszkolnej (np. polskiej lub rosyjskiej) ale : a) dziecko nie otrzymało miejsca w placówce najbliższej i musiało dojeżdżać daleko do przedszkola; b) ze względu na brak miejsc nie otrzymało w ogóle miejsca; c) ponieważ najbliższe przedszkole nie kompletowało grup mniejs zościowych, byli zmuszeni oddać dziecko do grupy litewskiej w...
Oryginalna pisownia imion i nazwisk oraz ich zmiana problemem wszystkich obywateli Litwy

Oryginalna pisownia imion i nazwisk oraz ich zmiana problemem wszystkich obywateli Litwy

Opublikowano Sierpień 05, 2014
Prawo do oryginalnej pisowni imienia i nazwiska jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela. Możliwość właściwego korzystania z prawa i jego poszanowanie powinno być zapewniane przez każde państwo. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w swoich orzeczeniach podkreślał, że regulowanie pisowni imion i nazwisk jest domeną każdego państwa członkowskiego i jest ściśle powiązane z kulturą i językową historią oraz wiąże się z poczuciem tożsamości. Zdaniem ETPCz, jeżeli w spisie ewidencyjnym widnieją...