Archive for Listopad, 2014

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo

Opublikowano Listopad 28, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
Wiele koncepcji zmiany Ustawy o obywatelstwie, ale czy nie brak tej najważniejszej?

Wiele koncepcji zmiany Ustawy o obywatelstwie, ale czy nie brak tej najważniejszej?

Opublikowano Listopad 26, 2014
Ustawa o obywatelstwie w ostatnim czasie doczekała się publicznej dyskusji, m.in. dzięki zasugerowanym przez prezydent Litwy poprawkom do treści jej przepisów. Jednakże, według specjalistów, proponowane obecnie poprawki mogą być niezgodne z Konstytucją Republiki Litewskiej i doktryną Sądu Konstytucyjnego, gdyż m.in. faworyzowałyby osoby szczególnie zasłużone dla Litwy, dyskryminując zwykłych obywateli. Również Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwraca uwagę na fakt, iż Ustawa o obywatelstwie powinna być gwarantem stabilnej sytuacji obywateli Litwy, dlatego nie...
Ukryte pułapki w Ustawie konstytucyjnej o języku państwowym

Ukryte pułapki w Ustawie konstytucyjnej o języku państwowym

Opublikowano Listopad 25, 2014
18 listopada b.r. w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się konferencja prasowa pt. „W sprawie błędnych interpretacji Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym”, w której Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zadała kilka zasadniczych pytań. Jeszcze w lipcu tego roku EFHR przedstawiła swoją opinię odnośnie projektu ustawy wskazując, że oczekuje, iż państwo litewskie, przyjmując ustawy, nie zapomni o dobrowolnie przyjętych zobowiązaniach międzynarodowych i odrzuci projekty ustaw, które zagrażają prawom człowieka oraz interesom swoich obywateli – mniejszości...
Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

Opublikowano Listopad 24, 2014
W dniach 14-15 listopada w Wałbrzychu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pod tytułem „Zasada proporcjonalności a Prawa Człowieka i Obywatela w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa. Celem seminarium było przedstawienie i omówienie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony praw obywatelskich w systemie prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, założeniem konferencji było również obserwowanie w jakim zakresie...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Wykluczenie społeczne

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Wykluczenie społeczne

Opublikowano Listopad 21, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
Pomoc EFHR dla wychowanków domów dziecka

Pomoc EFHR dla wychowanków domów dziecka

Opublikowano Listopad 20, 2014
20 listopada na całym świecie obchodzimy bardzo przyjemne i radosne święta: Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Powszechny Dzień Dziecka.  Dzisiejszy dzień jest 55 rocznicą uchwalenia Deklaracji praw dziecka oraz 25 rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie przypomnieć o swoich projektach i inicjatywach skierowanych do dzieci. W ramach swojej działalności Fundacja monitoruje m.in. przestrzeganie i poszanowanie praw dzieci, oraz zajmuje się edukacją prawną dzieci i ich opiekunów. W tym zakresie...
Nowy konkurs dla uczniów – weź udział!

Nowy konkurs dla uczniów – weź udział!

Opublikowano Listopad 19, 2014
W związku z obchodzonym 20 listopada Powszechnym Dniem Dziecka oraz 55 rocznicą uchwalenia Deklaracji praw dziecka oraz 25 rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu kreatywnego konkursu plastycznego dla uczniów klas 5-8. Celem konkursu jest: promocja praw chronionych Deklaracją Praw dziecka, Konwencją o Prawach Dziecka promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, popularyzacja problematyki praw człowieka i praw dziecka wśród...
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka!

Opublikowano Listopad 18, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenia z zakresu praw człowieka pod tytułem:  „Jak pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym: teoria i praktyka”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r. Na szkoleniach międzynarodowy ekspert praw człowieka dr Fernand de Varennes  odpowie na pytanie, dlaczego czasami trudno jest pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym. Podczas szkoleń poruszymy kwestie związane z trudnościami w zakresie praktycznego stosowania prawa krajowego oraz międzynarodowego. Przyjrzymy się podstawowym...
EFHR startuje z nową inicjatywą w radiu

EFHR startuje z nową inicjatywą w radiu

Opublikowano Listopad 17, 2014
Już 17 listopada b.r. startuje nowa inicjatywa Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) – cykl audycji w radiu nt. praw człowieka. Projekt „EFHR konsultuje“ przewiduje pogłębienie wiedzy słuchaczy polskiego radia „Znad Wilii” na temat przysługujących im praw człowieka i praw mniejszości narodowych. Cele projektu to m.in. wzmocnienie świadomości obywatelskiej polskiej mniejszości narodowej, udzielenie bezpośredniej pomocy prawnej osobom poszkodowanym oraz znalezienie odpowiedzi na często powstające pytania prawne w sferze praw człowieka. W ramach projektu...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VI: Konflikty międzynarodowe

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VI: Konflikty międzynarodowe

Opublikowano Listopad 14, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
EFHR walczy przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi

EFHR walczy przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi

Opublikowano Listopad 13, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża swoje obawy związane z rosnącym sukcesem skrajnie nacjonalistycznych partii w ostatnich wyborach parlamentarnych w całej Europie. Fundacja jest przekonana, że tendencje te muszą być zatrzymane i że należy podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia sytuacji, w której straszliwe wydarzenia obejmujące prześladowania Żydów, Romów i innych grup społecznych, nie miały prawa się po raz kolejny w historii ludzkości powtórzyć. Biorąc pod uwagę obecną sytuację dyskryminacji w naszym kraju, EFHR zauważa, że według...
Uczniu klasy 9-12 weź udział w projekcie edukacyjnym „Europejczycy, Polacy, Obywatele”!

Uczniu klasy 9-12 weź udział w projekcie edukacyjnym „Europejczycy, Polacy, Obywatele”!

Opublikowano Listopad 12, 2014
W bieżącym roku, jak i w poprzednim, uczniowie i nauczyciele polskich szkół na Litwie mają możliwość wzięcia udziału w realizowanym przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projekcie edukacyjnym „Polacy, Europejczycy, Obywatele”. Celem projektu jest wdrożenie nowej metody nauczania wiedzy o społeczeństwie. Z 8 zaplanowanych tematów przerobionych zostało już 5 (samorząd, media masowe, gospodarka, transformacja, globalizacja), uczniów czekają jeszcze trzy kolejne (konflikty międzynarodowe, wykluczenie społeczne oraz prawo). Tak jak przed rokiem, nauczyciele...
Powstanie Departamentu ds. Mniejszości Narodowych szansą na lepsze jutro dla mniejszości narodowych

Powstanie Departamentu ds. Mniejszości Narodowych szansą na lepsze jutro dla mniejszości narodowych

Opublikowano Listopad 11, 2014
10 listopada b.r. Strategiczny Komitet rządowy omówił kwestie powołania Departamentu ds. Mniejszości Narodowych. Ustalono, że Departament swoją działalność rozpocznie już w lipcu następnego roku, a podlegać będzie bezpośrednio Rządowi. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża swoje zadowolenie z przyjętej decyzji zwłaszcza, że jest ona zgodna z zaleceniami i opinią Rady Europy, która krytykowała Litwę za rozwiązanie w 2009 r. Departamentu ds. Mniejszości narodowych i przekazanie jego kompetencji poszczególnym ministerstwom. Ministerstwo Kultury i...
Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka 

Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka 

Opublikowano Listopad 10, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka jest publiczną organizacją z siedzibą w Wilnie, funkcjonującą na zasadzie non-profit. Powstała w roku 2010 jako reakcja na wzrost liczby naruszeń praw człowieka oraz mniejszości narodowych na Litwie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych, zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć. Poszukujemy: Filologów j. litewskiego do tłumaczenia artykułów z jęz. polskiego lub angielskiego Na...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT V: Globalizacja

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT V: Globalizacja

Opublikowano Listopad 07, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
Gala wręczania nagród w ramach konkursu „Jesteśmy podobni” za nami

Gala wręczania nagród w ramach konkursu „Jesteśmy podobni” za nami

Opublikowano Listopad 03, 2014
„Jesteśmy Podobni” – projekt Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) dobiegł końca. W dniu 31 października 2014 r. w siedzibie fundacji odbyła się gala wręczenia nagród dla wszystkich uczestników konkursu „Jesteśmy podobni”, który był jedną z części składowych projektu. Więcej o tym. W ramach przeprowadzonego konkursu nadesłane zostały 32 prace, które od 6 października można było oglądać w galerii prac na stronie internetowej EFHR. Wśród nich znalazło się 9 esejów, 9 rysunków, 7 filmików, 3 zdjęcia, 3 wiersze i jedna prezentacja...