• 2011/08/29

Europejska Fundacja Praw Człowieka popiera skargę

Europejska Fundacja Praw Człowieka popiera skargę
post_logo_efhrEuropejska Fundacja Praw Człowieka skierowała kolejne pismo do Prokuraty Generalnej Litwy. Wniosek dotyczy poparcia skargi wystosowanej 15 czerwca 2011 roku przez posłów na Sejm RL Jarosława Narkiewicza, Andriusa Šedžiusa, Michała Mackiewicza i innych, w sprawie piosenki zespołu „Diktatūra” pod tytułem „Šalčininkų rajonas” („Rejon solecznicki”). W opinii autorów skargi piosenka ta ma mocno zarysowany nacjonalistyczny charakter.

Autorzy skargi oraz fundacja są zdania, że piosenka, która się ukazała w portalach internetowych Youtube, Rebelya.pl, Music.lt i innych, wzywa do przemocy i podżega do nienawiści wobec przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie, a zwłaszcza Polaków, Rosjan i Żydów.

Tekst piosenki zawiera, między innymi, takie sformułowania jak „lenkų gadynei atėjo galas” (gadowi polskiemu przyszedł koniec), „Lenkai visi pakarti” (wszyscy Polacy powieszeni), „rusai paskersti guli patvory” (zarżnięci Rosjanie leżą pod płotem), „žydai pakarti jau dega krosny” (Żydzi powieszeni płoną w piecu), „tik tikri lietuviai visi gyvi!!!!!!” (tylko prawdziwi Litwini żyją). Cały tekst piosenki znajduje się na stronie: http://www.music.lt/Salcininku-Rajonas-daina-145716.html

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…