• 2011/09/03

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie


 

 

Podczas wiecu w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie, który miał miejsce w ub. piątek (02.09.2011) przed Pałacem Prezydenckim, Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z inicjatywą skierowania do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej petycji zbiorowej przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej ustawie o oświacie. Petycja wzywa Parlament Europejski i Komisję Unii Europejskiej do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm litewski Ustawy o oświacie. Parlament Europejski powinien przyjąć rezolucję wzywającą do zmiany dyskryminujących mniejszości narodowe przepisów. Komisja Unii Europejskiej powinna wszcząć przeciwko Litwie odpowiedniego postępowania zgodnie z Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej włącznie z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ciągu niecałych dwóch godzin pod petycją zebrano ponad 300 podpisów. Słuszność inicjatywy Fundacji potwierdza nie tylko liczba podpisów, ale również wypowiedź przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który stwierdził, że zapisy ustawy muszą być zbadane przez Komisję Europejską.

Petycja wraz z podpisami została przesłana do Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Unii Europejskiej 5 września.

Osoby, które nie zdążyły podpisać się pod petycją mogą nadal to zrobić. Dokument można pobrać i wysłać samodzielnie do Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Pobierz petycję w formacie PDF.

Skargę można składać również za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. Link znajduje się tutaj. Wystarczy tylko skopiować treść skargi lub skierować skargę o innej treści. Wysłanie formularza elektonicznego jest bezpłatne.

Wypełniony wniosek poparcia petycji można również kierować do nas na adres ul. Liepkalnio 103, Wilno 2001LT. Zapraszamy także do naszego biura codziennie w godz.

Pn. 9.00-13.00 Wt. 15.00-19.00 Śr. 9.00-13.00 Czw. 9.00-13.00 Pt. 15.00-19.00

Dodatkowo rozdanych zostało ponad 500 ulotek informujących o najważniejszych aspektach związanych z otrzymywaniem i pisaniem pism urzędowych lub sądowych, aby każdy znał swoje prawa. Ulotka została opracowana przez Fundację.

Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…