• 2011/09/15

Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

 

 

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie“, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Petycja porusza głównie problem uprawnień językowych polskiej mniejszości: pisowni imion i nazwisk, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości. Zabiega również
o przestrzeganie standardów europejskiego systemu ochrony praw człowieka na Litwie (pełna treść petycji znajduje się  tutaj).

Skutkiem interwencji Pana Tomasza Snarskiego jest to, że Parlament Europejski w ramach prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zapozna się bliżej z problemami polskiej mniejszości na Litwie. Pierwsze działania w tym zakresie zostały już podjęte. 19 lipca Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji PE, poinformowała, że petycja została rozpatrzona przez Komisję. Uznano, że poruszone w niej kwestie przesądzają
o dopuszczalności petycji, a jej przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej. Komisja Petycji PE wszczęła badanie petycji i postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego badania różnych aspektów zagadnienia.

Europejska Fundacja Praw Człowieka, realizując swój nadrzędny cel, jakim jest obrona praw człowieka, stanowczo zachęca do podpisywania wniosków popierających petycję Pana Tomasza Snarskiego. Znaczna liczba wniosków mogłaby spowodować nagłośnienie problemów polskiej mniejszości oraz uwiarygodnienie zarzutów zawartych w petycji, podwyższając tym samym szanse jej powodzenia.

Pobierz wniosek w formacie PDF.        Pobierz wniosek w formacie doc.

Wniosek popierający petycję można wysłać samodzielnie drogą pocztową na adres Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego:  European Parliament Committee on Petitions The Secretariat Rue WirtzB-1047 Bruxelles, faxem +32 2 284 68 44, bądź drogą mailową na adres: ip-PETI@europarl.europa.eu.

Można go składać również za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=PL. Wystarczy tylko skopiować treść skargi lub skierować skargę o innej treści. Wysłanie formularza elektonicznego jest bezpłatne.

Wypełniony wniosek poparcia petycji można również kierować do nas na adres ul. Liepkalnio 103, LT-02121, Wilno. Zapraszamy także do naszego biura codziennie w godz.:

Pn. 9.00-13.00 Wt. 15.00-19.00 Śr. 9.00-13.00 Czw. 9.00-13.00 Pt. 15.00-19.00

 

Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka

www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu

tel.: +37069150822

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…