• 2011/09/21

Program telewizyjny „Aš myliu Lietuvą“ – pod lupą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Europejska Fundacja Praw Człowieka zainteresowała się sprawą programu „Aš myliu Lietuvą“, który ukazywał się latem bieżącego roku na kanale telewizyjnym LNK. Mniemany patriotyzm uczestników programu oraz ich działania są dzisiaj znane nie tylko na całej Litwie, ale i poza jej granicami i, niestety, nie od strony pozytywnej. Wzbudziły one niezadowolenie nie tylko wśród przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie, lecz również wśród Litwinów, większość których uważa, że show przyniosło hańbę całemu państwu.

Wniosek skierowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka do prokuratury rej. solecznickiego dotyczy odcinka 3 programu, w którym uczestnicy zrywają dwujęzyczne tablice z nazwami ulic, przymocowując z powrotem nazwę ulicy jedynie w jęz. litewskim. Uczestnicy nie tylko niszczą mienie mieszkańców wsi Ejszyszki, lecz poniżają również przedstawicieli innych narodowości. Systematycznie wypowiadają się również na temat polskości na Litwie, nadając słowu „Polak“ wyraźnie negatywne znaczenie. Wielokrotnie podważano wybór jednego z uczestników do nieuznawania siebie za osobę przynależącą do mniejszości polskiej. Uczestnicy programu dają do zrozumienia, że bycie obywatelem Litwy narodowości polskiej jest czymś gorszym, godnym pożałowania. Dodatkowo podkreśla się, że prawdziwym patriotą może być tylko Litwin nie przynależący do mniejszości narodowej. Obywatel Litwy polskiej narodowości nie jest godny bycia uznawanym za Litwina.

Wobec jednego z uczestników programu Mantasa Malūkasa, który osobiście zrywał dwujęzyczne tabliczki z domu mieszkańca Ejszyszek, niszcząc tym samym cudze mienie, wszczęto postępowanie. Policja solecznicka przekazała sprawę Sądowi Dzielnicowemu Rejonu Solecznickiego. Malūkasowi grozi grzywna i wypłata odszkodowania. Europejska Fundacja Praw Człowieka dąży do tego, by na podstawie art. 170 kodeksu karnego (podżeganie do nienawiści) oraz art. 3 Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, który każdej osobie należącej do mniejszości narodowej gwarantuje prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do takiej mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociągnie za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków, sprawiedliwość została wymierzona nie tylko uczestnikom programu lecz również innym osobom mającym bezpośredni związek z przygotowaniem i transmisją kontrowersyjnego odcinku programu.

 

Europejska Fundacja Praw Człowieka

www.efhr.eu, e-mail: efhe@efhr.eu

Tel.: +37069150822

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…