• 2011/10/13

Wniosek do Państwowej Inspekcji Językowej z prośbą o pociągnięcie do odpowiedzialności administracyjnej Ministra Oświaty i Nauki RL Gintarasa Steponavičiusa

Wniosek do Państwowej Inspekcji Językowej z prośbą o pociągnięcie do odpowiedzialności administracyjnej Ministra Oświaty i Nauki RL Gintarasa Steponavičiusa

W dniu 16.09.2011 Europejska Fundacja Praw Człowieka złożyła wniosek do Państwowej Inspekcji Językowej z prośbą o pociągnięcie do odpowiedzialności administracyjnej Ministra Oświaty i Nauki RL Gintarasa Steponavičiusa za wysłanie 26 tys. listów w jęz. niepaństwowym (polskim, rosyjskim i białoruskim) do dzieci uczęszczających do szkół mniejszościowych. Akcja ta miała na celu sprawdzenie, czy Państwowa Inspekcja Językowa ośmieli się ścigać za rzekome naruszanie ustawy o języku państwowym wysokiego urzędnika tak zaciekle, jak zwykłego obywatela.

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Językowej pozytywnie zaskoczyła Fundację. Według Inspekcji korespondencja mająca charakter oficjalny niekoniecznie powinna być prowadzona w języku państwowym. List może być wysłany w jęz. polskim, rosyjskim, francuskim czy japońskim. Powinno jedynie istnieć tłumaczenie pisma oryginalnego, które to pismo ma być sporządzone w języku urzędowym (po litewsku). Tym samym Minister Oświaty i Nauki RL Gintaras Steponavičius nie naruszył prawa, gdyż „nie stoi w sprzeczności z ustawą o języku państwowym, kiedy pisma sporządzone w innych językach są jedynie tłumaczeniem dokumentu podstawowego. Przepisy obowiązujące w Republice Litewskiej nie zawierają zakazu tłumaczenia dokumentów urzędowych na inne języki.“

Taka interpretacja ustawy o języku państwowym jest ogromną zmianą jakościową, która ma bardzo daleko idące konsekwencje. Według Państwowej Inspekcji Językowej np. urząd rejonu zamieszkanego przez mniejszości narodowe może wydać decyzję administracyjną, która zostanie odłożona do akt, zaś do zainteresowanej osoby wyśle jedynie przetłumaczony dokument.

Odpowiedź ta, zgodnie z artykułem 4 o języku państwowym, obejmuje wszystkie działające na Litwie instytucje, urzędy, przedsiębiorstwa i organizacje.

Pobierz:

 

Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…