• 2011/10/10

Art & Craft 2012

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy już po raz drugi organizuje Międzynarodowe Warsztaty Art&Craft  finansowane w ramach akcji Warsztaty Grundtviga. Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom uczestnictwa w warsztatach organizowanych w innych krajach europejskich objętych programem ‘Uczenie się przez całe życie’ Grundtviga.

Art & Craft in English

Większość warsztatów artystycznych organizowanych jest dla uczestników z jednego kraju. Międzynarodowe Warsztaty Art&Craft dają unikalną możliwość doświadczenia różnic kulturowych w podejściu do sztuki i estetyki. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także wymienić się doświadczeniami w wielokulturowym środowisku. Warsztaty mają promować współpracę międzynarodową w zakresie edukacji.

Relację z pierwszej edycji warsztatów można obejrzeć tutaj www.inicjatywy.org/artandcraft/

Uczestnicy warsztatów będą uczyć się nie tylko od trenerów, ale także od siebie nawzajem. Uniwersalny i ponadczasowy język sztuki powinien znieść wszelkie bariery w tym zakresie. Rezultatem warsztatów – poza dziełami artystycznymi, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą do domu na pamiątkę – będzie także sieć kontaktów.

Po warsztatach powstanie lista mailingowa i blog, za pomocą którego uczestnicy będą mogli utrzymywać kontakty, dodawać komentarze i zamieszczać zdjęcia.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Data warsztatów:            15 -21.04.2012

Miejsce:                             Łucznica (ok. 60 km od Warszawy)

Data przybycia: 14.04.2012

Data wyjazdu:                  22.04.2012

Język warsztatów: angielski

Gupa docelowa: Dorośli (z wyjątkiem aktywnych zawodowo nauczycieli oraz osób zawodowo zajmujących się rękodziełem) zainteresowani  sztuką, chcący nabyć nowe umiejętności lub rozwijać posiadane talenty w tej dziedzinie. Uczestnicy mogą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Turcji, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu (w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z jednego kraju).  Planowana liczba uczestników – 20 (dwie grupy po 10 uczestników).

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty Art&Craft łączą cele edukacyjne z integracyjnymi. Uczestnicy będą pracować w dwóch grupach po 10 osób, poznając kolejno poszczególne techniki artystyczne. Podczas 7 dni warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznać 3 techniki:

  1. Ceramika (3 dni)
  2. Malowanie na jedwabiu (2 dni)
  3. Papier Czerpany (2 dni)

Spodziewane efekty:

Rozwinięcie zdolności manualnych

Samorozwój związany z doświadczeniem międzykulturowości

Zaspokojenie potrzeb estetycznych

Zwiększenie motywacji do wykonywania rękodzieła

Podniesienie poziomu kreatywności i samooceny

Samodzielnie wykonane rękodzieła, które mogą zostać zabrane jako pamiątki z warsztatów

 

INFORMACJE DODATKOWE

Dla uczestników z zagranicy koszty warsztatów są w 100% pokrywane przez Grundtvig. Koszty podróży (samolot/pociąg) zostaną zwrócone po przybyciu na miejsce.

Dla uczestników z Polski (max. 5 osób) warsztaty będą odpłatne. Rekrutacja uczestników z Polski rozpocznie się w październiku.

Zajęcia będą się odbywać w Łucznicy – historycznym dworku wyposażonym w pracownie artystyczne w pełni przygotowane do prowadzenia warsztatów.  Organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, pełen serwis kawowy podczas warsztatów oraz wszystkie niezbędne materiały.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu:

artandcraftworkshop@inicjatywy.org

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (po angielsku)

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ‘Uczenie przez całe życie’ Grundtviga. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja Europejska I Agencja Narodowa nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…