• 2012/09/19

Sprawdź swoją wiedzę!

Sprawdź swoją wiedzę!

mrgi-logo-taglineEuropejska Fundacja Praw Człowieka ma przyjemność poinformować wszystkie zainteresowane osoby o możliwości przejścia bezpłatnego kursu internetowego wjęzyku angielskim, do którego  zachęca Grupa Mniejszości Narodowych (Minoroty Rights Group International) na podstawie Globalnego programu przedstawicielstwa (dalej – GPP). Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy pracują na rzecz mniejszości w regionach Afryki, Azji czy Europy. Program ma na celu wspieranie przedstawicieli wspólnoty mniejszości narodowych oraz dążenie do efektywnego wykorzystania mechanizmów regionalnych i międzynarodowych w celu polepszenia ich życia. 

Proponowane kursy:

  1. Centrum promowania zasobów praw mniejszości (kurs o prawach mniejszości oraz o ich promowaniu w języku angielskim)
  2. Wprowadzenie do praw mniejszości, regionalnych mechanizmów praw człowieka oraz do promowania mniejszości narodowych w językach angielskim, francuskim oraz rosyjskim.
  3. Wersja publiczna: Wprowadzenie do praw mniejszości narodowych, regionalnych mechanizmów praw człowieka i promowanie praw mniejszości w języku angielskim.

Od roku 2009 GPP program stał się istotnym elementem wspierania najbardziej aktywnych członków mniejszości narodowych z całego świata, którzy starają się zdobyć niezbędną wiedzę o mechanizmach regionalnych i międzynarodowych. Program dużo uwagi poświęca  regionalnym mechanizmom chroniącym prawa mniejszości: Komisji Człowieka Afryki i Praw Narodów oraz  Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Bezpłatny kurs internetowy można znaleźć tu http://www.minorityrightscourse.org

Oto tematy bezpłatnego kursu: Introduction to minority rights, regional human rights mechanisms, and minority rights advocacy

Topic 1: Basic concepts in human rights and minority rights
Topic 2: Introduction to the UN human rights system
Topic 3: UN legal instruments protecting minorities
Topic 4: UN political mechanisms for protecting minorities
Topic 5: Regional instruments and mechanisms
Topic 6: State reporting and shadow reports
Topic 7: Participation in international meetings
Topic 8: Taking up individual cases
Topic 9: Thematic focus: Multiple forms of discrimination
Topic 10: Guide to advocacy campaigns, Part 1
Topic 11: Guide to advocacy campaigns, Part
Course conclusion

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…