• 2012/10/02

Zapraszamy na szkolenia z zakresu praw człowieka

Europejska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na szkolenia, których podstawowym celem jest pogłębienie swojej wiedzy z zakresu prowadzenie spraw dotyczących pogwałcenia praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z proceduralnego i formalnego punktu widzenia. Szkolenia pozwolą na pogłębienie praktycznej wiedzy na temat składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również na temat samego orzecznictwa w tak ważnych zagadnieniach jak swoboda wybowiedzi, czy np. zwrot znacjonalizowanego majątku (w tym sprawa odebrania już odzyskanych lasów) i wiele innych ważnych orzeczeń międzynarodowych. Poza tym, uczestnicy szkoleń będą mogli przedstawić swoje sprawy, aby usłyszeć porady od eksperta w tej dziedzinie.

Warto zaznaczyć, iż planowane szkolenia są kontynuacją zeszłorocznych cykli szkoleń Fundacji.  Szkolenia cieszyły się sporym zainteresowaniem, więc istniała potrzeba kontynuowania tego typu inicjatyw.

19.X.2012 — szkolenie “Prowadzenie spraw dotyczących pogwałcenia praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej – procedura i wymagania formalne ” w j. angielskim

20.X.2012 — szkolenie “Prowadzenie spraw dotyczących pogwałcenia praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej – procedura i wymagania formalne” w j. polskim

Szkolenie poprowadzą wybitni specjaliści zajmujący się prawami człowieka z Polski oraz Litwy, prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Łukasz Wardyn.

Na te bezpłatne szkolenia serdecznie zapraszamy w szczególności studentów prawa, prawników oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Liczba miejsc ograniczona. Ze względu na proponowany poczęstunek istnieje konieczność zgłoszenia uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października b. r.

Zgłoszenia można także przesyłać mailowo: szkolenia@efhr.eu

Miejsce szkoleń:  siedziba Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Liepkalnio 103, w Wilnie.

Program: 20.10.2012

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników (kawa i herbata)
10.00 -10.10 Powitanie uczestników przez Europejską Fundację Praw Człowieka
10.10 -10.30 Ochrona mniejszości narodowych jako standard prawa międzynarodowego – dr Łukasz Wardyn
10.30 -11.50 Warunki wniesienia (dopuszczalności) skarg i ich procedura Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński
11.50-12.10 Dyskusja połączona z przerwą na kawę/herbatę
12.10-13.10 Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka I- prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (w tym zwrot ziemi, wolność wyrażania opinii i inne)
13.10 -13.30 Dyskusja
13.30 -14.15 Obiad dla uczestników szkolenia
14.15 – 14.35 Prawa mniejszości narodowych – sprawy przed instytucjami międzynarodowymi – dr Elżbieta Kuzborska
14.35- 15.50 Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka II – prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński
15.50- 16.20 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Szkolenia poprowadzą:

prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński – doktor habilitowany praw, profesor w zespole Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wykłada na też Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Rady Europy, współpracownik i konsultant wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką europejską oraz ochroną praw człowieka. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej. Reprezentant prawny w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

dr Elżbieta Kuzborska – Elżbieta Kuzborska – doktor nauk prawnych, wykładowca Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony praw człowieka, głównie ochrony praw mniejszości narodowych. W 2011 i 2012 r. ukazały się jej dwie monografie poświęcone ochronie prawnej mniejszości narodowych na Litwie (, 2011, „Artprint”, Wilno; „Teisinė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje”, 2012, „Artprint”, Wilno).

dr Łukasz Wardyn – wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźminśkiego. W roku 2009 był w Harvard University jako post-doctoral fellow. Ekspert prawa międzynardowego zajmujący się problematyką praw człowieka oraz mniejszości narodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Serdecznie zapraszamy!

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…