• 2012/10/01

Podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym wkracza do kościoła

Niedawno podana informacja o tym, że ksiądz staje w obronie praw polskiej mniejszości narodowej w Kownie  (więcej: http://kurierwilenski.lt/2012/09/21/ksiadz-litwin-broni-polakow-na-kowienszczyznie/) mile zaskoczyła Europejską Fundację Praw Człowieka. Jest to postawa godna pochwały. W obronie praw człowieka może i powinien stawać każdy, a szczególnie Kościół i reprezentujący jego księżowie.

Niestety  niedawno ksiądz Vaidas Vaišvilas, wypędził polskich turystów ze Świątyni Miłosierdzia Bożego. Dodatkowo do Fundacji dotarła informacija, że ksiedzu temu nie jest obca dyskryminacja mniejszości narodowej (więcej http://2012metunuotaka.blogspot.com/2011/12/pirmas-irasas-apie-vestuves-deja.html) Kapłan  Vaidas Vaišvilas odmówił udzielenia sakramentu małżeństwu w języku polskim, gdyż „ po prostu nie chce“. I chociaż w Świątyni Miłosierdzia Bożego odbywają się  msze święte także w języku polskim, codziennie w tym celu przybywa inny ksiądz, to nie wpłynęło na decyzję ks. Vaišvily. Narzeczeni byli oszołomieni takim cynicznym zachowaniem kapłana, zwłaszcza, że nie było żadnych formalnych przeszkód, by ta para zawarła związek małżeński. Kursy dla narzeczonych zostały już wysłuchane, zezwolenie na ślub w innej parafii para uzyskałaby z pewnością, jednak młodzi uczęszczali na polską mszę św. właśnie w tym kościele, tu też chcieli wziąć ślub. Niestety, jako że ks. Vaidas Vaišvila jest rektorem Świątyni, „to jest jego prawo“ odmówić udzielenia sakramentu małżeństwa osobom spoza parafii. Młodzi dotychczas nie rozumieją takiego zachowania kapłana i dziwią się jak takie sprawy w ogóle mają rację bytu w Domu Bożym.

Fundacja jest mocno zaniepokojona takim wyraźnie dyskryminującym zachowaniem kapłana względem mniejszości narodowych. Takie działania, szczególnie w kręgu księży, zdaniem Fundacji, tylko zachęcają do podżegania nienawiści na tle narodowościowym oraz do innych ataków  rasistowskich.

Przypominamy, że Fundacja już podjęła działania prawne dotyczące zachowania tego kapłana (więcej na: http://www.efhr.eu/2012/09/25/efhr-podejmuje-dzialania-prawne-w-sprawie-wypedzenia-z-kosciola-polskich-turystow/). Każdy człowiek, bez względu na status w społeczeństwie, powinien nieść odpowiedzialność za swoje czyny. EFPCz kieruje skargi do organów ścigania dotyczące jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem przeciwko mniejszości narodowych, które naruszają ich prawa oraz aktywnie dąży do celu, by organy ścigania, odpowiedzialne za naruszenia praw pod względem mniejszości narodowych, zaczęły dostrzegać zagrożenie sytuacji. Również państwo nie może pozostać neutralnym obserwatorem, zwiększającego się stopnia nienawiści. Dane statystyczne przedstawiają napływ nienawiści, jednoznacznie podkreślając, że postawa mediów oraz polityków względem mniejszości narodowych kształtuje negatywne nastawienie społeczeństwa przeciwko mniejszościom. (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Fundacja zwraca się z apelem do wszystkich, których dotchnęła dyskryminacja w podobnych sprawach o kontakt z nami. Każdemu zapewnimy bezpłatną pomoc prawną.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…