• 2013/02/10

Akcja informacyjna w solecznikach

Akcja informacyjna w solecznikach

slcW ubiegłą niedzielę w Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się impreza zapustowa z występem zespołu pieśni i tańca „Solczanie” oraz zespołu pieśni i tańca „Sławianoczka” z Białorusi. Takie imprezy zwykle przyciągają mnóstwo lokalnej ludności, a jako że w tym przypadku zdecydowaną większość mieszkańców stanowią przedstawiciele mniejszości narodowych, to Europejska Fundacja Praw Człowieka widziała tu doskonałą okazję na bezpośrednie dotarcie do grup docelowych jej działalności. Pracownicy Fundacji urządzili w Centrum Kultury w Solecznikach stoisko z bezpłatnymi materiałami informacyjnymi (broszury, ulotki, gadżety), które natychmiast wzbudziło duże zainteresowanie gości przybywających na imprezę. Wielu ludzi pytało o działalność Fundacji, dziedziny działalności i formy pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rosyjskie, polskie i litewskie broszury informacyjne na temat obrony praw człowieka na poziomie ponadpaństwowym (instytucje europejskie) oraz ulotki na temat dwujęzycznych nazw ulic i sposobu komunikowania się z organami państwowymi.

W ten sposób Fundacja zaliczyła kolejną udaną akcję promocyjna działalności mającej nieść pomoc mniejszościom narodowym.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…