• 2013/07/15

EFHR na spotkaniu z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych

EFHR na spotkaniu z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych

Europejska Fundacja Paw Człowieka (EFHR) spotkała się z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych. Podczas spotkania omówione zostały najbardziej aktualne tematy powiązane z ochroną mniejszości narodowych. Litwa od 2010 roku nie ma ustawy regulującej praw mniejszości narodowych, co pociąga za sobą daleko idące konsekwencje – dotychczas istnieją przepisy, które mogą być realizowane tylko na podstawie nieistniejącej ustawy, kwestia pisowni imion i nazwisk oraz nazw ulic jest jednostronnie interpretowana przez władzę litewską bez żadnej podstawy prawnej.

Przedstawiciele Komitetu Doradczego szczególnie byli zaciekawieni brakiem współpracy pomiędzy władzą, a sektorem NGO. Zwrócono także uwagę na pasywność instytucji państwowych podczas rozpatrywania skarg na temat dyskryminacji. Problematykę sytuacji na Litwie potwierdza wzrastająca agresja w cyberprzestrzeni w formie komentarzy nawołujących do nienawiści oraz przemocy wobec mniejszości narodowych.

EFHR oraz inne dwie NGO, które wzięły udział na spotkaniu, zwróciły uwagę, iż Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych na Litwie niestety jest spostrzegana jako dokument polityczny, a nie akt prawny zapewniający prawa mniejszości narodowych.

EFHR reprezentował profesor Fernand de Varennes, który jest uznawany za jednego z najlepszych ekspertów w zakresie językowych praw człowieka. EFHR zgadza się z opinią profesora, iż Litwa niestety ostatnio cofa się w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych.

„Moim zdaniem możemy odnotować, że Litwa zrobiła krok do tyłu odnośnie poziomu ochrony mniejszości i wdrążaniu Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. To jest oparte na obiektywnej analizie kroków, których w ostatnie lata Litwa nie podjęła, a także na podstawie zniknięciu w 2010 roku zmian, które wcześniej były uważane przez Komitet Doradczy Ekspertów Konwencji ramowej i inne organy praw człowieka za pozytywne (…) Pod względem mowy nienawiści, zwłaszcza mowy nienawiści dotyczącej mniejszości narodowych, liczba przypadków gwałtownie wzrosła. Wzrost przypadków naruszenia podstawowego prawa człowieka nie jest poważnie traktowany przez rząd i organy śledcze. To jest jeszcze jedna gałąź, w której w ostatnie lata Litwa cofa się do tyłu.”

EFHR

 

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…