• 2013/11/11

Inicjatywa EFHR z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją

Inicjatywa EFHR z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją

day_against_fascismW ubiegłą sobotę, 9 listopada, był obchodzony Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją  Rasową oraz Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) aktywnie dołączyła się do międzynarodowej akcji UNITED przeciwko dyskryminacji.

Sporo faktorów wskazuje na to, że w państwie litewskim pojawia się wiele przejawów dyskryminacji narodowej, a więc niezbędne jest podejmowanie się konkretnych kroków w celu promowania tolerancji i równego traktowania członków różnych narodowości na Litwie. Działania  grup skrajnie nacjonalistycznych, pojawiające się w mediach nieprzychylne mniejszościom narodowym artykuły, obraźliwe komentarze internautów, polityka anty-mniejszościowa – to tylko kilka przykładów wskazujących na potrzebę działania oraz mówienia o dyskryminacji oraz promowania tolerancji narodowej.

W sobotę przedstawiciele Fundacji zorganizowali inicjatywę przeciwko dyskryminacji w sercu stolicy, na placu Kudirki. Przechodnie byli zapraszani do zapoznania się z działalnością EFHR oraz możliwością składania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw człowieka, a także o możliwości odbycia praktyki w Fundacji.

W namiocie Fundacji można było zapoznać się z działalnością instytucji Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych, działających na rzecz zwalczania dyskryminacji narodowej. Rozdawane były również broszury informujące o działalności Fundacji przeciwko dyskryminacji, inicjatywach prowadzonych na arenie międzynarodowej. Mieszkańcy otrzymali m. in. broszury Rady Europy „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy”  dostępne w wielu językach, w tym po polsku i litewsku, które Fundacja opracowała na zlecenie Rady Europy. Przedstawiciele Fundacji zapoznawali przechodniów z międzynarodowymi raportami i statystykami z zakresu dyskryminacji rasowej oraz tolerancji narodowej i etnicznej, opowiadali w jaki sposób należy walczyć z mową nienawiści. W dystrybucji były także materiały informacyjne, m. in. pocztówki, plakaty, nalepki, przesłane Fundacji przez UNITED.

Fundacja niezmiernie cieszy się z szerokiego zainteresowania się przechodniów, wśród których byli także turyści, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu praw człowieka i dyskryminacji.

Tego rodzaju wyjazdy są zdecydowanie jednym z najlepszych sposobów dotarcia do osób zainteresowanych prawami człowieka. EFHR pragnie poinformować, że już wkrótce przedstawiciele Fundacji w ramach kampanii „Stop Hate Speech” rozpoczną cykl wyjazdów do szkół i uczelni. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www.efhr.eu.

Do następnych spotkań!

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…