• 2013/11/13

Poznaj swoje prawa

Poznaj swoje prawa

cppEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest pozarządową organizacją w wyniku pogarszającej się sytuacji praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie. Fundacja ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez promowanie zasady równości,  zmianę przestrzegania praw człowieka jak i bezpośrednią pomoc prawną osobom poszkodowanym.

Należy przyznać, że najbardziej narażone na dyskryminację są osoby, które nie mają wystarczająco informacji na temat przysługujących im praw, możliwości obrony i ogólnego zarysu sytuacji. W związku z tym Fundacja angażuje się w  informowanie społeczeństwa litewskiego o prawach człowieka i o przeciwdziałaniu dyskryminacji .

W ramach swojej działalności Fundacja w sposób przystępny dla osób nie będących ekspertami prawa sporządziła szereg ulotek tematycznych dotyczących podstawowych praw człowieka i praw mniejszości narodowych, możliwych form ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia, krajowych i międzynarodowych instytucji, do których można się zgłosić o pomoc.

Wśród sporządzanych przez EFHR ulotek odnajdziesz informacje nt. praw językowych należących dla przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie. Ulotka „Nie wahaj się zwracać w języku ojczystym” przedstawia różne sytuacje prawne, czyli jakie prawa językowe należą Ci w instytucjach państwowych, w sądach oraz w życiu codziennym. Ulotka pt. „Zakaz dyskryminacji – poznaj swoje prawa” informuje o przyczynach i możliwych krokach prawnych w zwalczaniu dyskryminacji w życiu publicznym. Fundacja sporządziła również ulotkę, która zdecydowanie niezbędna jest dla każdego zatrudnionego. „Poznaj swoje prawa jako pracownik – krótki przewodnikbardzo precyzyjnie przedstawia prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy, w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. W ulotce „Oryginalna pisownia imion i nazwisk – skorzystaj ze swojego prawa” znajdziesz opisaną obecną sytuację na państwie litewskim, w którym istnieje zakaz oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Także jest przedstawiona krótka instrukcja odnośnie możliwościach zmiany imienia/nazwiska. Kolejna ulotka, które w obecnej sytuacji politycznej ma szczególne znaczenie to „Do kogo skierowane jest orzeczenie w sprawie podwójnych nazw ulic”, która informuje jak ma zachować się każdy właściciel, który posiada dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic.

Poza tym dostępne są też ulotki informacyjne o Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, czyli krótki przegląd zakresu działalności Fundacji oraz od jej założenia prowadzony projekt Centrum Pomocy Prawnej.

Wszystkie ulotki są dostępne na stronie internetowej www.efhr.eu albo bezpośrednio w siedzibie EFHR przy ul. Liepkalnio 103.

Zachęcamy do czytania!

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…