• 2013/11/11

Udział w konferencji z okazji 65-ej rocznicy podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”

Udział w konferencji z okazji 65-ej rocznicy podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”

645universaldeclarationhumanrightsbig8 listopada bieżącego roku w Rydze odbyła się konferencja zorganizowana przez Łotewski Komitet Praw Człowieka (Latvian Human Rights Committee) z okazji obchodów 65-ego jubileuszu podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. W konferencji wziął udział również przedstawiciel Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). Motywem przewodnim konferencji była: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – jedno z największych osiągnięć ludzkości” („The Universal Declaration of Human Rights- one of the greatest achievements of the mankind”).

W czasie konferencji najwięcej uwagi zostało poświęcone obecnej sytuacji praw człowieka w trzech państwach bałtyckich – Łotwy, Estonii i Litwy. Dodatkowo zostały omówienie propozycje oraz pomysły mające na celu polepszenie sytuacji. Uczestnicy konferencji zapoznali się z historycznymi aspektami przyjęcia Deklaracji. Program konferencji był podzielony na 3 części: odczyt prezentacji i powiadomień, prezentacja faktycznej sytuacji omawianych państw oraz ogólne dyskusje na temat rozwoju ochrony praw człowieka.

W tym roku w konferencji wzięło udział więcej uczestników niż w poprzednich latach. Goście przybyli z Wielkiej Brytanii, Rosji, Łotwy, Estonii, Litwy, Francji. Wśród uczestników byli również przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (European Associacion for the Defense of Human Rights) oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy konferencji chętnie dzielili się swoim doświadczeniem z dziedziny ochrony praw człowieka.

W konferencji wziął udział przedstawiciel EFHR prawnik Waldemar Guzowski, który zaprezentował sytuację praw człowieka na Litwie. Nowe kontakty i znajomości zawarte podczas konferencji oraz pomysły, powstałe w wyniku prowadzonych dyskusji, z pewnością przyczynią się do realizacji celów EFHR, w tym ochrona praw człowieka na Litwie.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…