• 2013/11/14

EFHR na międzynarodowej konferencji „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE”

EFHR na międzynarodowej konferencji „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE”

DSC01843W ramach prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej (UE), 12-13 listopada w Wilnie została zorganizowana Konferencja Praw Podstawowych pod hasłem „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE” („Combating hate crime in the EU”).

W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników z całej UE, w tym ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego, przedstawicieli instytucji i urzędów unijnych, organizacji pozarządowych, rządów państwowych, państwowych organizacji działających w dziedzinie praw człowieka i równych możliwości, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) na konferencji reprezentowała Edyta Urbanowicz.

Podczas dwudniowej konferencji omawiano nadal nierozwiązane problemy z zakresu mowy nienawiści oraz zwalczania zbrodni nienawiści w UE.  Raporty organizacji międzynarodowych wskazują na to, że zbrodnia nienawiści i przestępstwa wynikające z nawoływania do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, narodowym lub religijnym codziennością w krajach UE.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że kwestią problematyczną nadal pozostaje brak informacji o wypadkach podobnych przestępstw dokonanych w wyniku nienawiści. Na przykład w Wielkiej Brytanii corocznie rejestruje się ponad 44 tys. przypadków nienawiści, a w niektórych państwach zaledwie 1 podobny przypadek.

EFHR przypomina, że na Litwie w 2011 r. zarejestrowano 332, a w 2013 r. takich 265 przypadków.

frc_2013_openingNa konferencji podkreślono także znaczenie organizacji pozarządowych, które zazwyczaj w tym zakresie posiadają więcej informacji niż instytucje państwowe. EFHR cieszy się, że jest najaktywniejszą organizacją na Litwie monitorującą cyberprzestrzeń. W latach 2012-2013 Fundacja skierowała do prokuratur ponad 400 wniosków o wszczęcie postępowań za nakłanianie do narodowych nienawiści na tle narodowościowym i obrażanie mniejszości, co doprowadziło do oczywistego spadku liczby negatywnych wpisów na portalach internetowych.

”Udział w tego typu konferencjach jest bardzo ważny. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemów dotyczących całej UE jest przede wszystkim mówienie o nich. Pokładam nadzieję, że zalecenia wypracowane podczas konferencji zostaną wdrożone w życie, do czego nasza Fundacja będzie się przyczyniała” – mówiła Edyta Urbanowicz.

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…