• 2014/12/22

Laureaci projektu „Europejczycy Polacy Obywatele” oraz konkursu „Prawa dziecka oczami dzieci” wyłonieni

Laureaci projektu „Europejczycy Polacy Obywatele” oraz konkursu „Prawa dziecka oczami dzieci” wyłonieni

unnamedW tym roku zakończenie realizowanego od kilku lat przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) innowacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” i wyłonienie laureatów ogłoszonego w jego ramach egzaminu z wiedzy o społeczeństwie odbyło się 20 grudnia podczas uroczystej gali w hotelu „Runmis”. Więcej o samym projekcie i jego przebiegu w ubiegłych latach można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Wiedza o społeczeństwie”.

Podczas wspomnianej uroczystej gali odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas 5-8 – „Prawa dziecka oczami dzieci”, w ramach którego EFHR zapraszała do tworzenia prac plastycznych.

W tym roku do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło aż 174 uczniów klas 9-12 z 347 zarejestrowanych na platformie wos.efhr.eu. Egzamin zdały 123 osoby.

Nagrody główne w projekcie „Europejczycy, Polacy, Obywatele” wręczono:

  1. Laptop – Ewelinie Tymul z Gimnazjum im. J. Pawła II, która zdobyła 100 punktów (nauczycielka Elżbieta Zacharewicz)
  2. Aparat fotograficzny – Rafałowi Kubarewicz ze Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie, który zdobył 98 punktów(nauczycielka Janina Małyszko)
  3. Tablet – Gabrieli Jasińskiej z Gimnazjum im. J. Pawła II, która zdobyła 97,5 punkta (nauczycielka Danuta Radewicz)

Wyróżnione zostały również osoby, które zajęły 4-15 miejsce, czyli zdobyły ponad 90 punktów: Dominika Żukowska, Albert Arlukowicz, Dariusz Kryzanowski, Agata Bielska, Marzena Franckiewicz, Marta Chmielewska, Kamila Tomaszewska.

Miło nam również ogłosić, że do konkursu plastycznego  napłynęły aż 104 prace z ponad 15 szkół. Spośród wszystkich prac zdecydowaliśmy nagrodzić 3 autorów najlepszych prac i wręczyć 3 wyróżnienia.

W konkursie „Prawa dziecka oczami dzieci” nagrody główne powędrowały do:

  1. Tablet – Koleta Jenkelewicz, 14 lat, Gimnazjum im. J. Pawła II
  2. IPod – Kamila Anna Herman, 13 lat, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  3. Konsola do gier – Erika Karasiewicz., 13 lat, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie

Wyróżnienia wręczono:

  1. Gabrieli Daszkiewicz, 5 klasa, Szkoła Aleksandra Puszkina
  2. Danielowi Bukin, 6 klasa, Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace
  3. Wiktorii Grablewskiej, 7 klasa, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

Wszystkim uczestnikom konkursu „Prawa dziecka oczami dzieci” oraz osobom, które przystąpiły do egzaminu w ramach projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” wręczono mniejsze nagrody i upominki oraz dyplomy za uczestnictwo. Otrzymali oni m.in. przekazane przez EFHR materiały edukacyjne „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja”, a także upominki ufundowane przez sponsorów.

Podziękowania za pomoc w realizacji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” oraz aktywne angażowanie uczniów otrzymali również nauczyciele. Wyróżnienia wręczono 3 nauczycielom, których uczniowie zajęli I-III miejsce (p. Elżbieta Zacharewicz, Danuta Radewicz oraz p. Janina Małyszko) oraz p. Jarosłowi Subocz, nauczycielowi ze Szkoły Średniej w Zujunach, który zaangażował aż 27 swoich podopiecznych. Na gości imprezy czekał też słodki poczęstunek i umilający atmosferę zespół muzyczny!

EFHR pragnie serdecznie podziękować sponsorom projektu i konkursu. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Dziecka za objęcie patronatu honorowego nad konkursem „Prawa dziecka oczami dzieci” i przekazane upominki. Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce za cenne materiały edukacyjne, gry oraz gadżety, Stowarzyszeniu Edukacja i Nauka za mnóstwo nagród i gadżety, Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” za przekazane uczestnikom książki.

Dziękujemy również za współpracę gazecie „Kurier Wileński”, na której łamach publikowaliśmy artykuły z wiedzy i społeczeństwie oraz radiu „Znad Wilii” za emisję audycji. EFHR ma nadzieję, że 8 tygodniowy kurs z wiedzy o społeczeństwie przyczynił się do rozwoju wiedzy nie tylko uczniów, ale także innych osób śledzących przedstawiane w ramach projektu tematy.

Dziękujemy serdecznie za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach w przyszłym roku!

EFHR

Patronat Honorowy      

RPD - logo z godlem mm


Partnerzy:

download (1)download


Sponsorzy projektu:

imageslogo_pl74794_382915311794822_311815201_n

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…