• 2014/12/29

Kolejny udany rok w kwestii szerzenia wiedzy o prawach człowieka!

Kolejny udany rok w kwestii szerzenia wiedzy o prawach człowieka!

DSC02344Po raz kolejny rok 2014 okazał się być rokiem owocnym w szkolenia, które zostały przeprowadzone przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Ich tematyka dotyczyła szeroko rozumianych praw i wolności człowieka i obywatela. EHFR, zdając sobie sprawę z powagi kwestii, jaką są prawa człowieka oraz jak mało społeczeństwo o nich wie, przeprowadziła cykl warsztatów dla uczniów w szkołach, dla studentów na uniwersytetach oraz szkoleń ogólnodostępnych.

Warsztaty skierowane do młodzieży zostały przeprowadzone m. in. w Sudejkach 28 lipca, gdzie wygłoszono wykład o zwalczaniu dyskryminacji w Internecie, na obozie harcerskim dla druhn w wieku 11-17 lat 12 sierpnia, na którym pogłębiano wiedzę o prawach człowieka i dokumentach z nimi związanych, a także intensywny cykl 15 szkoleń dotyczących dyskryminacji i nienawiści we współczesnym świecie, które zostały przeprowadzone w Wilnie i okolicach w dniach 15-30 września. Wielkim sukcesem cieszyły się warsztaty przeprowadzone w szkołach polskich w dniach 26 listopada – 3 grudnia, podczas których ponad 100 uczniów zapoznano z podstawowymi prawami człowieka, najważniejszymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony tych praw, a także ze stosowaną na poziomie międzynarodowym praktyką. W trakcie szkoleń i wykładów rozdawano ulotki oraz materiały edukacyjne, zostały przeprowadzone konkursy dla uczniów. Jak podkreślali sami uczestnicy, takie tematy wykładów i warsztatów są potrzebne ze względu na małą świadomość społeczną na temat praw człowieka.

Wykłady dot. sytuacji mniejszości narodowych na Litwie zostały przeprowadzone m. in. 15 marca dla studentów Uniwersytetu Politechniki w Chemnitz w Niemczech oraz 30 kwietnia w Międzynarodowej Szkole Prawa i Biznesu. Ponadto, 28.10.2014 w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie w ramach projektu organizowanego przez Youth EPICenter, na którym dla młodych liderów z Chorwacji, Łotwy, Macedonii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch przedstawiono EFHR, jako wiodącą organizację zajmującą się prawami człowieka na Litwie. Każde z tych spotkań cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i wykładowców.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także wykłady otwarte.19 czerwca b.r. zostały przeprowadzone szkolenia pod tytułem „Human Rights Litigation: Using International and European Mechanisms”. Szkolenia, na których uczestniczyło ponad 60 osób dotyczyły zastosowania mechanizmów europejskich i międzynarodowych w celu ochrony praw człowieka, a wygłoszone zostały przez wybitnego eksperta w dziedzinie prawa międzynarodowego prof. Fernanda de Varennesa. Zatem rekordową liczbę uczestników – ponad 80 osób EFHR gościła na szkoleniach „Jak pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym: teoria i praktyka”, które odbyły 3 grudnia.

Łączna liczba uczestników szkoleń EFHR w 2014 r. wyniosła ponad 1000 osób, co jest ogromnym sukcesem i wkładem w zwiększenie świadomości społeczeństwa.

EFHR ma nadzieję, że zbliżający się 2015 r. okaże się równie udanym w dziedzinie szerzenia wiedzy o prawach człowieka.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…