• 2016/02/15

Europejski Wolontariat Społeczny oferuje wspaniałe możliwości!

Europejski Wolontariat Społeczny oferuje wspaniałe możliwości!

EVS_flyerMasz od 18 do 30 lat? Lubisz nowe wyzwania? Chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się więcej o innym kraju i kulturze, a zarazem odbyć staż podnoszący Twoje kwalifikacje? Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania, powinnaś/powinieneś rozważyć udział w projekcie Europejskiego Wolontariatu Społecznego (EVS).

EVS, jako część programu Erasmus +, oferuje spełniającym warunki kandydatom szansę wzięcia udziału w zagranicznych projektach.

Program daje młodym ludziom (18-30 lat) możliwość odbycia trwającego do 12 miesięcy wolontariatu za granicą, zarówno w krajach należących do wspólnoty europejskiej, jak i spoza UE. Daje on wolontariuszom szansę wpływu na codzienną pracę organizacji w państwie, w którym odbywają wolontariat, wsparcia lokalnej społeczności, jak i szansę podniesienia swoich kwalifikacji i doświadczenia życia w innym kraju.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) umożliwia studentom i młodym pracownikom odbywanie wolontariatu w naszej organizacji wielu lat, a w 2014 roku Fundacja została oficjalnym członkiem sieci Europejskiego Wolontariatu Społecznego (EVS).

By aplikować, wystarczy wejść na stronę EVS (www.europeanvoluntaryservice.org; polska wersja strony: www.evs.org.pl/evs/) i sprawdzić krótko i długoterminowe oferty wolontariatu w krajach UE i spoza Wspólnoty.

Zostając wolontariuszem Europejskiego Wolontariatu Społecznego, części programu Erasmus +, otrzymasz: zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży do i z państwa, w którym odbędziesz wolontariat, „kieszonkowe” na pokrycie kosztów utrzymania, oraz szansę zdobycia wartościowych umiejętności i jedynego takiego doświadczenia w Twoim życiu! Co bardzo ważne, organizacja, w której odbędziesz wolontariat, będzie cieszyła się mając Cię w swoim zespole – wolontariusze EVS mają realny i trwały wpływ na społeczność państwa-gospodarza!

Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na naszą stronę (www.efhr.eu) i nasz profil na Facebooku (www.facebook.com/EuropejskaFundacjaPrawCzlowieka). Możesz również obejrzeć krótki materiał wideo by dowiedzieć się jak działa Wolontariat Europejski (EVS).

Nie zmarnuj tej niepowtarzalnej okazji!

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…