• 2016/06/20

EFHR zaprasza młodzież do realizacji własnego projektu dzięki pomocy ZIS Foundation for Travel Grants

EFHR zaprasza młodzież do realizacji własnego projektu dzięki pomocy ZIS Foundation for Travel Grants

header_feNiemiecka fundacja ZIS przyznaje co roku stypendia dla młodych ludzi w wieku 16-20, którzy nie rozpoczęli jeszcze nauki w szkole wyższej. Młodzież z całego świata ma okazję starać się o uzyskanie 600 Euro na realizację projektu za granicą na dowolny temat związany z ich pasją. Uczestnik musi wyruszyć w podróż sam, a punkt rozpoczęcia powinien być miejscem jego zamieszkania. Celem fundacji jest umożliwienie młodzieży nabycie praktycznych umiejętności związanych z ich zainteresowaniem według własnego planu, pogłębienie wiedzy w nowym środowisku, poznaniu różnych perspektyw i opinii oraz przeżycie niesamowitej przygody. Jedną ze stypendystek została nasza praktykantka.

Aby uzyskać stypendium, należy wykazać się umiejętnościami organizacyjnymi: zaplanować swój budżet, wykonać szczegółowy plan swojego projektu oraz przekonać fundację, że temat, który wybrałeś jest dla ciebie naprawdę interesujący. Każda zaakceptowana osoba kontynuuje przygotowania pod okiem swojego opiekuna, który za pomocą emaila pozostaje w kontakcie z uczestnikiem również na czas podróży.

Po zakończonej wyprawie, każdy uczestnik programu zobowiązany jest do napisania pracy badawczej na temat swojego projektu o długości min. 8000 słów. Praca ta, ma być efektem zdobytej wiedzy. Oprócz tego, stypendysta powinien prowadzić pamiętnik podróży, który będzie jego miejscem różnych spostrzeżeń i refleksji.

Termin aplikacji upływa z końcem lutego każdego roku.

Więcej informacji o stypendium oraz dokładne warunki aplikacji można znaleźć na stronie ZIS Foundation w języku angielskim oraz niemieckim.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…