• 2016/11/07

Sąd orzekł: zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza trudności

Sąd orzekł: zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza trudności

newspeXnBM (1)Sąd Dzielnicowy m. Wilno w dniu 7 listopada wydał wyrok w sprawie ,,Wardyn”. Sąd zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wydania nowego aktu ślubu z nazwiskiem Litwinki polskiego pochodzenia, która wyszła za mąż za obywatela Polski, zapisanym przy użyciu litery ,,w”.

W wydanym wyroku sąd uwzględnił zarówno wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również dokonał oceny okoliczności rzeczywistych. Sąd zaznaczył, że ,,Wnioskodawcy są pochodzenia polskiego, wyraźnie identyfikują siebie z narodowością polską, posiadają obywatelstwo różnych krajów, jest oczywiste, że pielęgnują polskie tradycje, kulturę, często przebywają zarówno na Litwie, jak i w Polsce, a także w innych krajach, stąd tak istotna jest pisownia nazwiska wnioskodawczyni. Przedstawione przez wnioskodawców dokumenty są świadectwem tego, że w dokumentach wnioskodawczyni Malgožaty Runevič-Vardyn wydanych na Litwie jej nazwisko jest zapisane przy użyciu litery „V“, zaś w dokumentach wydanych w Polsce – „W“. Zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza wnioskodawcom pewne utrudnienia, które mogą narastać w przyszłości. Ze względu na występowanie wyżej wymienionych okoliczności, sytuacji, w której brakuje inicjatywy ustawodawcy oraz wyraźnego ustalenia czynników ograniczających oraz ewidentnie utrudniających w danej chwili realizację prawa dokonania wyboru nazwiska w celu uniknięcia poważnych trudności w wyniku zróżnicowanego zapisu nazwiska w przypadku, gdy rodzina mieszka w kilku krajach unijnych oraz swobodnie porusza się po całym terenie Unii Europejskiej, istnieje podstawa do odchylenia się od aktualnej regulacji prawnej oraz uchylenia decyzji Miejskiego Urzędu Stanu Cywilnego w Wilnie, na mocy którego zaniechano zapisu nazwiska wnioskodawczyni przy użyciu litery „W“ pochodzącej z alfabetu łacińskiego”.

Pomocnik adwokata Ewelina Baliko reprezentująca wnioskodawców w sądzie podkreśla, że niniejszy wyrok jest niemniej istotny pod innym względem – sąd kierował się nie tylko prawem unijnym ustanawiającym swobodne poruszanie się osób, lecz również Konwencją ramową o ochronie praw człowieka, która pozwala na używanie swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości. Niniejszy wyrok jest szczególnie istotny dla rodzin. Kilka miesięcy temu Sąd Dzielnicowy m. Wilno pozwolił na wpisanie „w” do aktów urodzenia dzieci wnioskodawców. W dniu dzisiejszym wydana decyzja zespala całą rodzinę – nareszcie matka dzieci również przybrała prawdziwe nazwisko swojego męża.

Jest to już jedenasta wygrana sprawa dotycząca oryginalnej pisowni nazwisk. Dziesięć kolejnych spraw czeka na wyrok sądu. Europejska Fundacja Praw Człowieka świadczy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz wnioskodawców, którzy borykają się z trudnościami związanymi z oryginalną pisownią swojego nazwiska. Mamy nadzieję, że nowo wybrany Sejm uwzględni utrudnienia doznawane przez obywateli Litwy oraz przyjmie ustawę pozwalającą na oryginalną pisownię imion i nazwisk na stronie tytułowej paszportu. 

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…