• 2017/09/14

Sąd orzekł: rasistowski atak został uznana za przestępstwo popełnione z nienawiści

Sąd orzekł: rasistowski atak został uznana za przestępstwo popełnione z nienawiści

Sąd Okręgowy w Kownie w dniu 13 września zbadał skargę apelacyjną wniesioną przez osoby pokrzywdzone w odniesieniu do orzeczenia sądu pierwszej instancji. Osoby pokrzywdzone zwróciły się do sądu o uznanie rasistowskiego ataku za przestępstwo popełnione z nienawiści.

Sąd Okręgowy w Kownie zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Kownie, na mocy którego stwierdzono, że dwóch młodzieńców, którzy w marcu w Kownie przy kasie płatniczej grożąc ciężarnej kobiecie, że „zamkną ją w bagażniku i czeka na nią los Strazdauskaite”, a jej męża, obywatela Irlandii pochodzenia indyjskiego, przezywając „Ciapatym” i nakazując mu wracać do swego kraju, tylko naruszyli porządek publiczny.

Sąd wyższej instancji prawidłowo oceniwszy okoliczności faktyczne i argumenty prawne, postanowił, że oskarżeni kpiąc w miejscu publicznym ze strony pokrzywdzonej z powodu jej rasy, używając nieprzyzwoitych słów i próbując uderzyć stronę pokrzywdzoną, mieli na celu poniżyć, ośmieszyć stronę pokrzywdzoną z powodu jej rasy, dlatego więc ich działania muszą być traktowane jako idealny zbieg naruszenia porządku publicznego (art. 284 KK) i podżegania do dyskryminacji (art. 170 ust. 2 KK).

Pomocnik adwokata Evelina Dobrovolska, działająca również jako przedstawiciel Zakładu Publicznego „Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) (lit. VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas”), który udzielił osobom pokrzywdzonym nieodpłatnej pomocy prawnej, podkreśla, że wyrok ten ma bardzo ważne znaczenie w dziedzinie ochrony praw człowieka. Od samego początku, strony pokrzywdzone odmówiły się odszkodowania szkody i dążyły wyłącznie do sprawiedliwości – aby osoby, które popełniły rasistowski atak, zostały odpowiednio ukarane, a mianowicie nie tylko za naruszenie porządku publicznego, ale także za popełnienie przestępstwa z nienawiści. Pomocnik adwokata ubolewa, że litewskie organy ścigania nie chętnie pomagają osobom pokrzywdzonym w tej dziedzinie i często odmawiają zidentyfikować przestępstwa z nienawiści. Potwierdza to nie tylko materiał z niniejszego postępowania przygotowawczego, ale też wyrok sądu pierwszej instancji. Oficjalna statystyka Litwy o przestępstwach z nienawiści nie odpowiada rzeczywistej sytuacji, w związku z czym – te utajone przestępstwa nie otrzymują wystarczającej uwagi.

Osoby pokrzywdzone, a także osoby reprezentujące je oraz EFHR dziękują Ambasadzie Irlandii za poparcie, sędziom Sądu Okręgowego w Kownie za ich gotowość właściwie określić okoliczności sprawy, a także społeczeństwu, które nie toleruje przestępstwa popełnione z nienawiści.

Prev News

WOS 2017

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…