• 2018/01/09

EFHR otrzymała podziękowania od Mera Wilna

EFHR otrzymała podziękowania od Mera Wilna

Dnia 9-go stycznia br. w Ratuszu miasta Wilno odbyło się uroczyste spotkanie, na którym EFHR wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz wolontariuszami odebrała podziękowania z rąk mera Wilna Remigijusa Szimasziusa za współpracę.

EFHR już po raz drugi otrzymuje podziękowania ze strony miasta Wilno za działalność na rzecz rozwoju miasta. Fundacja została doceniona za przetłumaczenie strony internetowej miasta Wilno na język polski oraz stałą pomocą w tłumaczeniu zamieszczanych tam tekstów.

EFHR zamierza kontynuować współprace z samorządem nie tylko w zakresie tłumaczeń, ale również w innych inicjatywach mających na celu wzmocnienie poszanowania wielokulturowości, wielojęzyczności oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego Wilna.

Bardzo cieszymy się, że nasza praca została zauważona, i że możemy się przyczyniać do rozwoju miasta. Jednocześnie chcieliśmy podziękować Merowi oraz Samorządowi miasta Wilno za wspieranie naszych inicjatyw, między innymi po przez przekazanie symbolicznych nagród w organizowanym przez nas konkursie plastycznym i „WOS“, oraz za współpracę przy organizowaniu konferencji dotyczących mniejszości narodowych.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…