• 2019/06/03

Wrażenia wolontariuszki po zakończeniu projektu w Wileńskiej Szkole „Šilo”

Wrażenia wolontariuszki po zakończeniu projektu w Wileńskiej Szkole „Šilo”

31 maja zakończył się projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w którym wzięła udział studentka psychologii z Włoch, Giulia Girella. Jako wolontariuszka zajmowała się ona rozwojem komunikacji, umiejętności społecznych, niezależności oraz integracji dzieci z różnymi formami niepełnosprawności intelektualnych i trudności w uczeniu

się.

Giulia brała udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizowała indywidualne zajęcia edukacyjne, towarzyszyła uczniom podczas wycieczek umożliwiających socjalizację oraz badała przepisy socjalne dotyczące osób niepełnosprawnych. Przebywając z dziećmi o zróżnicowanych, specjalnych potrzebach edukacyjnych, Giulia poznała specyfikę niepełnosprawności intelektualnych i trudności w uczeniu się, zdobyła praktyczne doświadczenie pedagogiczne w odniesieniu do zdolności poznawczych uczniów oraz zbadała zalety stosowania środków wizualnych w edukacji specjalnej. Wraz z końcem projektu Giulia zorganizowała także wydarzenie zamykające pt. „Co wiemy o niepełnosprawności?”, w którym zarówno ona, jak i szkolni specjaliści podzielili się swoją wiedzą na temat kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Zapytana o doświadczenia z Litwy, Giulia mówi, iż jest zadowolona, że mogła przywieźć ze sobą wiele pozytywnych wrażeń, doświadczeń zawodowych oraz nowych znajomości. Ponadto, Giulia zdecydowanie poleca korzystanie z możliwości wyjazdu do innego kraju, poznania jego kultury oraz przyczyniania się do pozytywnych zmian społecznych, oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

My również cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do realizacji projektu oraz dziękujemy pracownikom Wileńskiej Szkoły „Šilo” za współpracę.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…