• 2019/06/10

EFHR wita nową stażystkę

EFHR wita nową stażystkę

Marta jest pochodzącą z Polski trenerką i facylitatorką pracującą z młodzieżą (ang. youth worker). Przeprowadziła się do Wilna z Rygi, gdzie kilka miesięcy wcześniej zaczęła odkrywać uroki życia w krajach bałtyckich.

Marta ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Kilka lat temu ukończyła także studia filologiczne o specjalności ugrofińskiej. Dzięki wykształceniu w obydwu dziedzinach Marta może pochwalić się szeroką wiedzą z zakresu bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego Finlandii.

Do zainteresowania Marty tym regionem przyczyniła się długoterminowa wymiana młodzieżowa, która pozwoliła jej na dogłębne poznanie fińskiej kultury i języka. Rozumiejąc korzyści płynące z tego typu programów, aktywnie wspiera ona działania Youth For Understanding (YFU) – międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych zajmujących się promocją edukacji międzykulturowej. Jest zapaloną orędowniczką idei kształcenia przez całe życie (ang. life-long learning) oraz odpowiedzialności społecznej.

W kontekście zawodowym Martę szczególnie interesuje tematyka praw człowieka, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa. Dzieli ona pogląd, że otwarty dialog oraz inicjatywy oddolne są skutecznym sposobem rozwiązywania podstawowych problemów społecznych. Ostatnią pracę dyplomową poświęciła znaczeniu oraz wpływie edukacji dla pokoju na społeczno-kulturowy wymiar bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human security).

Marta dołączy do Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) na czas 10-miesięcznego projektu realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Uważa ona, że program Erasmus+ stanowi świetną okazję dla młodych Europejczyków do zdobycia doświadczenia w sektorze organizacji pozarządowych. Jako osoba wkraczająca na rynek pracy, Marta jest przekonana, że EFHR jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia kariery w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji.

Poza pracą Marta jest dumną kocią mamą trzyletniej Szlomo, która towarzyszy jej w podróży po krajach bałtyckich.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…