• 2020/04/28

Sądowe zwycięstwo w sprawie imienia „Viktoria“

Sądowe zwycięstwo w sprawie imienia „Viktoria“

Artykuł 2.20 pkt 1 Kodeksu Cywilnego RL stanowi, że każda osoba fizyczna ma prawo do swojego imienia, które obejmuje prawo do nazwiska, imienia (imion) i pseudonimu. Obecne ustawodawstwo nie uwzględnia w wystarczającym stopniu praw i potrzeb jednostki. Sąd Rejonowy miasta Wilna pozytywnie rozpatrzył pozew powódki, która funkcjonuje na Litwie jako ,,Viktorija” i zezwolił na zapis jej imienia we wszystkich oficjalnych dokumentach w wybranej przez kobietę formie ,,Viktoria”. Orzeczenie weszło w życie.

Powódka jest obywatelką Litwy. Obecnie mieszka we Francji. Zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i zawodowym posługuje się imieniem „Viktoria“, bez użycia litery „j“. W tej formie ma podpisaną umowę o pracę, imię „Viktoria“ figuruje na wizytówkach, w mediach społecznościowych itd. Kobieta zwróciła się z prośbą o zmianę swojego dotychczasowego imienia. Wniosek został odrzucony. Nieuzasadniona i niezgodna z prawem ingerencja spowodowała wiele niedogodności zarówno powódce, jak i jej rodzinie. Musiała ciągle się tłumaczyć, dlaczego jej imię różni się od tego w dokumentach osobistych.

 

Kobieta przy pomocy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), którą reprezentowała Ewelina Dobrowolska, zaskarżyła orzeczenie wileńskiego sądu rejonowego. EFHR od kilku lat sukcesywnie walczy w sprawie postanowień, które uniemożliwiają skarżącym zapis imion i nazwisk w oryginalnej formie. EFHR ostatnio wyjaśniła, że na Litwie istnieje odpowiednio 108 i 195 osób, których imiona są zapisane jako „Viktoria“ i „Victoria“. Chęć zmiany imienia w żaden sposób nie zagraża językowi litewskiemu, ponieważ podobne imiona są w użyciu.

 

W swoim orzeczeniu sąd oparł się na interpretacji Komisji Praw Człowieka ONZ w sprawie Raihman przeciwko Łotwie (skarga nr 1621/2007). Zgodnie z art. 17 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych uznał (nr 1621/2007), że przymusowa zmiana nazwiska jest niezgodna z prawem, a także ingerencją w prywatność osoby i naruszeniem praw człowieka. Nawet zmiana jednej litery wbrew woli wnioskodawcy będzie uważana za zmianę nazwiska.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…