• 2020/05/11

TSUE orzeka w sprawie homofobicznych oświadczeń w sektorze zatrudnienia

TSUE orzeka w sprawie homofobicznych oświadczeń w sektorze zatrudnienia

23 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że osoby, które publicznie oświadczają, że nigdy nie zatrudniłyby w swoim przedsiębiorstwie pracowników określonej orientacji seksualnej, naruszają zapisy tzw. dyrektywy antydyskryminacyjnej (2000/78). Orzeczenie to związane jest ze sprawą C-507/18 dotyczącą włoskiego adwokata, który w programie radiowym oświadczył, że nie życzy sobie, aby w jego kancelarii pracowały osoby homoseksualne oraz że nie zamierza osób takich zatrudniać.

W następstwie wypowiedzi, przeciwko adwokatowi wystąpiło do sądu lokalne stowarzyszenie oferujące ochronę prawną osobom należącym do społeczności LGBTI (tj. lesbijkom, gejom oraz osobom bi-, trans- i interseksualnym).

TSUE uznał, że w przypadku tego typu homofobicznych oświadczeń, naruszenie dyrektywy ma miejsce również wtedy, gdy w momencie ich wypowiadania nie ma miejsca ani nie jest planowane postępowanie rekrutacyjne. Jedynym warunkiem jest, że oświadczenie to nie ma charakteru wyłącznie hipotetycznego, a ma realny związek z możliwością i warunkami zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. O tym, czy związek taki ma miejsce, decydować mają sądy krajowe.

W kwestii wolności wypowiedzi TSUE przypomniał, że nie jest ona prawem absolutnym, w związku z czym może podlegać ograniczeniom. W powyższym przypadku ograniczenia wynikają „bezpośrednio z dyrektywy antydyskryminacyjnej i stosowane są wyłącznie po to, by […] zagwarantować zasadę równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz realizację wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej”.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…