• 2020/06/05

Półmetek projektu #MesVisi – spotkanie z partnerami

Półmetek projektu #MesVisi – spotkanie z partnerami

W tym tygodniu odwiedziliśmy Szkołę Litewskiej Policji w Mastaičiai, gdzie wspólnie z partnerami omówiliśmy realizację projektu #MesVisi, którego celem jest zwalczanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści.

Cieszymy się, że:

  • Europejska Fundacja Praw Człowieka kończy kompleksowe badanie na temat przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. W ramach pracy nad raportem wyjaśniamy, co utrudnia skuteczne dochodzenie w sprawie przestępstw z nienawiści, przeprowadzamy wywiady z osobami należącymi do grup najbardziej narażonych na tego typu przestępstwa, a także z prokuratorami, funkcjonariuszami policji. Dokonujemy również przeglądu istniejącego prawodawstwa na Litwie, jego ewentualnych luk. Tworzymy jasno sformułowane rekomendacje. Całość badania zostanie zaprezentowane 10 grudnia podczas Narodowego Forum Praw Człowieka.
  • Szkoła Litewskiej Policji przygotowała nową metodologię nauczania, zgodnie z którą 218 funkcjonariuszy w całym kraju zostanie przeszkolonych w zakresie działań związanych z przestępstwami z nienawiści, komunikacji z ofiarami, skutecznego dochodzenia i zapobiegania przestępstwom z nienawiści.
  • Szkoła Litewskiej Policji wspólnie z Instytutem Monitorowania Praw Człowieka organizuje zdalne nauczanie dla tych funkcjonariuszy, którzy nie będą mogli wysłuchać szkoleń bezpośrednio. Oczekujemy, że w zdalnym kształceniu udział weźmie około 1000 urzędników. Szkolenia online zakończą się tego lata.
  • We wrześniu i październiku Litewskie Centrum Praw Człowieka będzie zachęcać do zapoznania się i zrozumienia przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści oraz szkód, jakie wyrządzają poszczególnym grupom i osobom. W formie materiałów wideo opowiemy historie poszkodowanych, zaprosimy na dyskusje dotyczące mowy nienawiści i ograniczania wolności słowa w ramach festiwalu ,,Niewygodne kino”. Reklamy niedługo pojawią się w TV, w mediach społecznościowych oraz na ulicznych plakatach.
  • Podczas realizacji projektu, działalność ponownie rozpoczęła grupa robocza, w której przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych omawiają praktyczne problemy, pojawiające się w walce z przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści.

Mamy nadzieję, że ten projekt pomoże rozwinąć kompetencje każdego z nas, lepiej zrozumieć przestępstwa z nienawiści i zwiększyć społeczną świadomość na temat szkód spowodowanych nienawiścią, zarówno wobec osób, przeciwko którym popełniono takie przestępstwa, jak i dla całego społeczeństwa.

Więcej o projekcie: https://bit.ly/2z6oCCN

#MesVisi

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…