• 2020/07/16

Zatwierdzono nowy projekt ustawy o mniejszościach narodowych

Zatwierdzono nowy projekt ustawy o mniejszościach narodowych

16 lipca 2020 r. powołana przy Departamencie Mniejszości Narodowych grupa robocza zatwierdziła projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który został przekazany do wglądu dla Ministerstwa Kultury.

Grupa robocza, działająca przy Departamencie Mniejszości Narodowych, została powołana w 2019 roku, w celu opracowania ustawy o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku. 

– Nowy projekt ustawy jest bardziej wyczerpujący i wnikliwy niż wszystkie te, które wcześniej zarejestrowano w Sejmie. Głównym elementem jest zdefiniowanie pojęcia mniejszości narodowych. Do tej pory proponowane definicje były niespójne lub zaprzeczały istniejącym ramom prawnym – mówi przewodnicząca grupy, Ewelina Dobrowolska, która jest jednocześnie prawniczką Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i radną miasta Wilna. Dodaje, że klarowne określenie grup społecznych, objętych pojęciem „mniejszości narodowej” pozwoli na praktyczne zastosowanie nowych przepisów.

Dotąd jedną z głównych przeszkód w przyjęciu nowej ustawy o mniejszościach narodowych był konflikt między proponowanymi projektami tej ustawy a ustawą o języku państwowym. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, do grupy roboczej, kierowanej przez Dobrowolską dołączyli przedstawiciele Litewskiej Państwowej Komisji Językowej. Każdy artykuł nowej ustawy został dokładnie przeanalizowany we współpracy z ekspertami językowymi.

 W przeciwieństwie do Polski, litewski projekt ustawy, nie zawierał ostatecznej listy narodowości lub grup etnicznych uznawanych za mniejszości.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…