• 2020/07/16

Zatwierdzono nowy projekt ustawy o mniejszościach narodowych

Zatwierdzono nowy projekt ustawy o mniejszościach narodowych

16 lipca 2020 r. powołana przy Departamencie Mniejszości Narodowych grupa robocza zatwierdziła projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który został przekazany do wglądu dla Ministerstwa Kultury.

Grupa robocza, działająca przy Departamencie Mniejszości Narodowych, została powołana w 2019 roku, w celu opracowania ustawy o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku. 

– Nowy projekt ustawy jest bardziej wyczerpujący i wnikliwy niż wszystkie te, które wcześniej zarejestrowano w Sejmie. Głównym elementem jest zdefiniowanie pojęcia mniejszości narodowych. Do tej pory proponowane definicje były niespójne lub zaprzeczały istniejącym ramom prawnym – mówi przewodnicząca grupy, Ewelina Dobrowolska, która jest jednocześnie prawniczką Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i radną miasta Wilna. Dodaje, że klarowne określenie grup społecznych, objętych pojęciem „mniejszości narodowej” pozwoli na praktyczne zastosowanie nowych przepisów.

Dotąd jedną z głównych przeszkód w przyjęciu nowej ustawy o mniejszościach narodowych był konflikt między proponowanymi projektami tej ustawy a ustawą o języku państwowym. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, do grupy roboczej, kierowanej przez Dobrowolską dołączyli przedstawiciele Litewskiej Państwowej Komisji Językowej. Każdy artykuł nowej ustawy został dokładnie przeanalizowany we współpracy z ekspertami językowymi.

 W przeciwieństwie do Polski, litewski projekt ustawy, nie zawierał ostatecznej listy narodowości lub grup etnicznych uznawanych za mniejszości.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…