EFHR ze zdumieniem patrzy na opublikowane porozumienie w sprawie litewskiej polityki edukacyjnej na lata 2021-2030

W dniu 1 września 2021 roku przewodniczące partii politycznych reprezentowanych w Sejmie podpisały umowę o polityce edukacyjnej Litwy. Umowa jest ważna do 2030 roku i będzie realizowana poprzez przyjęcie niezbędnych ustaw i innych decyzji przez odpowiednie władze publiczne, niezależnie od cykli wyborczych, kampanii, wyników i zmian władzy politycznej oraz przy udziale partnerów społecznych. Europejska Fundacja…