• 2021/09/02

EFHR ze zdumieniem patrzy na opublikowane porozumienie w sprawie litewskiej polityki edukacyjnej na lata 2021-2030

EFHR ze zdumieniem patrzy na opublikowane porozumienie w sprawie litewskiej polityki edukacyjnej na lata 2021-2030

W dniu 1 września 2021 roku przewodniczące partii politycznych reprezentowanych w Sejmie podpisały umowę o polityce edukacyjnej Litwy. Umowa jest ważna do 2030 roku i będzie realizowana poprzez przyjęcie niezbędnych ustaw i innych decyzji przez odpowiednie władze publiczne, niezależnie od cykli wyborczych, kampanii, wyników i zmian władzy politycznej oraz przy udziale partnerów społecznych.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), po zapoznaniu się z treścią umowy, jest zaskoczona, że nie odnosi się ona do wyzwań stojących przed szkołami regionalnymi i szkołami mniejszości narodowych i etnicznych.Nie przewiduje się  żadnych  środków mających na celu zmniejszenie różnic pomiędzy osiągnięciami szkół litewskich a  szkół regionalnych lub należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Partie polityczne nie zobowiązały się do poprawy zaopatrzenia tych szkół w odpowiednie i aktualne materiały edukacyjne (podręczniki itd.). Nie przewidziano również możliwości rozszerzenia zakresu dowozu uczniów. To jest istotne, ponieważ sądząc z dyskusji Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu z samorządami w kraju, proponuje się stopniową likwidację klas łączonych i z czasem zniesienie częściowego dofinansowania otrzymywanego przez klasy niepełne. Należy również podkreślić, że w porozumieniu nie uwzględniono sytuację szkół rządowych i jaki one mają wpływ na możliwości mniejszości narodowych i etnicznych zdobyć wykształcenie w ich języku.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…