• 2021/09/09

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia oficjalne statystyki, które pokazują lawinowy wzrost liczby wpisów imion i nazwisk, w których występują „rz” „cz”, „sz”, „nn” oraz inne połączenia liter

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia oficjalne statystyki, które pokazują lawinowy wzrost liczby wpisów imion i nazwisk, w których występują „rz” „cz”, „sz”, „nn” oraz inne połączenia liter

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już 11 lat podejmuje działania na rzecz prawa do oryginalnej pisowni imion i nazwisk. EFHR już od dawna podkreśla, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginalnej formie jest jednym z podstawowych praw człowieka, wynikającym z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Każdy człowiek ma prawo do tego, aby jego imię i nazwisko zostało zapisane w oryginalnej formie i aby zostało ono oficjalnie uznane za część jego tożsamości. Zapis imienia i nazwiska w oryginalnej formie powinien zostać uznany przez instytucje litewskie jako integralna część podstawowych praw człowieka, która chroni osobę przed bezprawną ingerencją w jej życie prywatne. Cieszymy się z faktu, że EFHR wygrała już ponad 120 spraw w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy Państwu oficjalne statystyki z ewidencji ludności Republiki Litewskiej za okres 2013-2021, z których wynika, że aż kilka tysięcy osób posiada ważne dokumenty (paszport, dowód osobisty lub dokument pobytowy) z imieniem bądź nazwiskiem, w którym występują „rz”, „cz”, „sz”, „nn” oraz inne połączenia liter, jak i to, że ich liczba z biegiem lat stopniowo wzrastała. Dzięki ogromnemu poświęceniu i zaangażowaniu Fundacji do przeprowadzenia rozmaitych społecznych kampanii informacyjnych na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk, wzrosła świadomość społeczeństwa, a tym samym ich zapotrzebowanie na wpisy, w których ich imiona i nazwiska są zapisane w wersji oryginalnej. EFHR wciąż przedstawia nowe inicjatywy poświęcone tej kwestii i cieszy się, że te działania przyczyniły się do tak dynamicznego wzrostu liczby wpisów imion i nazwisk w formie oryginalnej.

Wykres 1 przedstawia liczbę wpisów imion, w których występują w”, „q”, „x, rz”, „nn cz”, „sz”, „tt

Wykres 2 przedstawia liczbę wpisów nazwisk, w których występują w”, „q”, „x, rz”, „nn cz”, „sz”, „tt

 

Przyjrzyjmy się najpierw imionom zawierającym podwójne n – „nn”, takim jak JOANNA lub ANNA. W 2013 r. zarejestrowano ich 359, a w 2021 roku jest ich już 3574. Oznacza to prawie 10-krotny wzrost w ciągu ośmiu lat. Monumentalny, bo aż 27-krotny wzrost widzimy w imionach z dwuznakiem „rz”, między innymi ANDRZEJ, MALGORZATA i KATARZYNA. W 2013 było takich imion zaledwie 7, liczba ta wzrosła do 8 w 2015 aż osiągnęła 191 w 2021 r.

W latach 2013-2021 liczba imion zawierających podwójną spółgłoskę „tt”, jak na przykład VIOLETTA, wzrosła czternastokrotnie. W 2021 r. jest 660 obywateli o imieniu, w którym występują „tt”, w roku 2017 r. ich było 83, a w 2013 r. tylko 46. Warto również zauważyć, że w 2021 r. po raz pierwszy udało się zarejestrować 7 imion zawierających dwugłoskę „cz” (np. CZESLAW). Znacznie wzrosła również liczba imion z dwuznakiem „sz” (np. TOMASZ), z zaledwie jednego w 2013 roku do 129 w 2021 roku.

Dane statystyczne pokazują również wzrost liczby nazwisk, w których występują „sz”, „tt”, „rz”, „cz” oraz inne połączenia liter.

W ciągu ostatnich ośmiu lat (2013-2021) liczba nazwisk zawierających „sz” (370) i „tt” (1315) wzrosła ponad dziesięciokrotnie. W 2021 r. aż 3527 osób ma nazwisko zawierające dwuznak „rz” (np. RZEPECKI). W porównaniu z rokiem 2017, jest to prawie o dwanaście razy więcej, wtedy było ich tylko 298. Podobnie jest z nazwiskami zawierającymi literę „w” takimi jak WIEK, których w ciągu ośmiu lat przybyło 1073. Możemy tez zauważyć wzrost nazwisk z dwugłoską „cz”, na przykład CZECH i BOCZEK. W 2021 jest ich 483, czyli 8 razy więcej niż 6 lat wcześniej (2015 r. – 58).

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje zachęcą Państwa do przyłączenia się do naszej nowej inicjatywy Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk(więcej informacji na temat tej kampanii społecznej znajdą Państwo tutaj: https://www.efhr.eu/2021/08/26/europejska-fundacja-praw-czlowieka-efhr-rozpoczyna-kampanie-spoleczna-na-rzecz-oryginalnej-pisowni-imion-i-nazwisk/).

Chcielibyśmy również wyrazić zadowolenie z faktu, że Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej dostrzegło problemy, z jakimi borykają się osoby, którym Urzędy Stanu Cywilnego odmawiają rejestracji ich oryginalnych nazwisk, w których występują nielitewskie litery. 8 września 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie wydało Rekomendacje dla Urzędów Stanu Cywilnego, aby nazwisko dziecka było zapisane z użyciem nielitewskich liter alfabetu łacińskiego w przypadku, gdy sąd zezwolił już jednemu członkowi tej samej rodziny, obywatelowi Republiki Litewskiej, na wpisanie nazwiska z literami Q, WX. Przewiduje się, że w przypadkach, gdy kwestia pisowni nazwiska rodowego przy użyciu nielitewskich liter została już rozstrzygnięta w drodze postępowania sądowego i gdy akt stanu cywilnego jednego z rodziców został zmieniony na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wniosek rodziców o wpisanie nazwiska dziecka do aktu urodzenia dziecka lub o zmianę nazwiska dziecka w stosunku do już wpisanego powinien zostać pozytywnie rozpatrzony właśnie przez Urząd Stanu Cywilnego. Rekomendacje te pozwolą uniknąć zbędnych procesów sądowych o nadanie drugiemu członkowi tej samej rodziny tego samego nazwiska, ponieważ takie sprawy będą mogły być rozwiązywane przez Urzędy Stanu Cywilnego, a nie przez sądy.

Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie EFHR: https://www.efhr.eu/sprawy-pisowni-imion-i-nazwisk/.

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczyna kampanię społeczną na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczyna kampanię społeczną na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) właśnie rozpoczęła kampanię społeczną „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…