Istnieje inna Europa poza populizmem: przykłady solidarności, tolerancji i gościnności

Giulia Marasca (przetłumaczone przez: Sonia Dados) Według ostatniego oszacowania opublikowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) liczba przesiedleńców zarejestrowanych pod koniec 2020 roku wyniosła łącznie 82,4 mln. Wyżej wspomniana liczba obejmuje 48 milionów ludzi wewnętrznie przesiedlonych, 26,4 mln uchodźców i 4,1 mln osób ubiegających się o azyl.[1] Ponadto jeśli chodzi o kraje pochodzenia,…

Budowanie tolerancji dla społeczności LGBT+ zaczyna się z mediami informacyjnymi

Aistė Turčinavičiūtė (przetłumaczone przez: Sonia Dados) Obiektywność, neutralność i wierność faktom – to tylko niektóre wartości, o jakie każdy profesjonalny dziennikarz czy przedstawiciel mediów powinien walczyć. Jednakże jak wykazuje analiza różnych rodzajów litewskich mediów – w tym radia, telewizji, prasy i publikatorów internetowych – idee te niekoniecznie przyświecają autorom i nie zawsze są obecne w…

Zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu plastycznego dla dzieci „Wszyscy różni, wszyscy równi” 🏆

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłasza laureatów konkursu plastycznego dla dzieci „Wszyscy różni, wszyscy równi”, poświęconego Międzynarodowemu Dniu Tolerancji. Dzieci, uczestnicząc w konkursie, rozwijały swoje zdolności artystyczne, autoekspresję oraz poczucie szacunku dla innych ludzi, starając się zrozumieć i zaprezentować za pomocą środków wizualnych postawę, mającą na celu wspieranie tolerancji – wszyscy jesteśmy różni, ale wszyscy…