Międzynarodowy Dzień Edukacji zachęca do refleksji nad pozycją dostępu do edukacji i kształcenia w naszym społeczeństwie

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2018 roku ogłosiło 24 stycznia Międzynarodowym Dniem Edukacji. Potrzeba obchodzenia tego dnia wynika z faktu, że posiadanie odpowiedniego wykształcenia przez wszystkich prowadzi do bardziej świadomego społeczeństwa, co z kolei przynosi korzyści w postaci eliminacji niekorzystnych warunków społecznych. Wiedza jest również jednym z największych atutów, jakie człowiek może posiadać, zarówno…