Międzynarodowy Dzień Edukacji zachęca do refleksji nad pozycją dostępu do edukacji i kształcenia w naszym społeczeństwie

You are here: