EFHR wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości RL z prośbą o umożliwienie wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw obywateli Republiki Litewskiej

EFHR w dniu 22 sierpnia 2022 r. wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o umożliwienie wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw obywateli Republiki Litewskiej. W chwili obecnej wyroki sądowe z zakresu pisowni imion i nazwisk w alfabecie nielitewskim ze znakami diakrytycznymi nie mogą być wykonane z powodu przeszkód technicznych – brak możliwości wprowadzenia do rejestru…